Abdullah-I İsfehani (Kutbüddin-İ İsfehbezi) Kimdir, Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 29 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Abdullah-I İsfehani Kimdir,
  AbdullahI İsfehani hayatı
  Abdullah-I İsfehani (Kutbüddin-İ İsfehbezi) biyografi

  Abdullah-I İsfehani (Kutbüddin-İ İsfehbezi) Kimdir, Hakkında Bilgi

  Abdullahı İsfehani İsfehan'da yetişen evliyânın büyüklerinden ve meşhûrlarından. Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî'nin üç büyük talebesinden biridir. İsmi, Abdullah bin Şemseddîn Muhammed bin Eymen en-Nûrî el-İsfehânî el-İsfehbezî, künyesi Ebû Muhammed'dir. Lakabı Kutbüddîn ve Necmeddîn'dir. Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. Vefât târihinde de kaynaklarda değişik rivâyetler bulunmaktadır. Nefehât-ül-Üns'te 1321 (H.721) olarak bildirilen bu vefât târihi Keşf-üz-zünûn'da 1361 (H.763) olarak bildirilmektedir. İlim öğrenmek için Şam'a ve başka yerlere gidip oralarda bulunan âlimlerden ilim öğrendi. Kendisinden de birçok kimse istifâde etti.

  Abdullahı İsfehani eserleri

  Abdullah'ı İsfehânîn Mi'yâr-ül-Mürîdîn, Risâlet-ül-Mekkiyye, Nûr-ül-Akâid, Dıyâ-ül-Fevâid ve Sülûk-ül-Ülemâ gibi kıymetli eserleri vardır.


  alıntı