Abdullah Hasib Yardımcı Kimdir, Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 28 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Abdullah Hasib Yardımcı hayatı
  Abdullah Hasib Yardımcı biyografisi

  Abdullah Hasib Yardımcı Kimdir, Hakkında Bilgi


  Abdullah Hasib Yardımcı Gümüşhâneli Ahmed Ziyâüddîn Efendinin halîfelerinden Mustafa Feyzî Efendinin talebesi.

  İsmi, Abdullah Hasîb olup soy ismi Yardımcı'dır. Babası "Muâvin" nâmı ile bilinen Hâlis Efendioğlu Ali Efendi olup, Serez'de Câmi-i Atik imâmı, aynı zamanda Serez Rüşdiyesinde öğretmen ve müdür muâvini idi. 1863 (H.1280) senesinde Serez'de doğdu. 1949 (H.1368) senesinde İstanbul'da vefât etti. Kabri Edirnekapı Sakızağacı kabristanındadır.

  Abdullah Hasîb Efendinin dört hanımından on yedi çocuğu olmuş, bunlardan yalnız Sâmi Yardımcı Bey hayatta kalmıştır.

  Abdullah Hasîb Efendi Fizksel Özellikleri:

  Abdullah Hasîb Efendi uzunca boylu, beyaz sakallı, nur yüzlü, çok yumuşak, hilim sâhibi bir kimse idi. Peygamber efendimize karşı büyük sevgisi olup, hutbelerinde Peygamber efendimizden bahsederken her "Efdâl-ül-beşer" deyişinde göz yaşlarını tutamazdı. Kendisi görünüşte yumuşak olmakla berâber dînî konularda sertti.

  Abdullah Hasîb Efendi zâhirî ve mânevî ilimlerde zamânının önde gelen simâlarındandı. Çok oruç tutardı. Râmûz el-Hadîs kitâbını uzun müddet Bâyezîd Câmii'nde, Çarşamba günleri öğleden sonra ders olarak okuttu.

  Abdullah Hasîb Efendinin Peygamber efendimiz için söylediği şiirlerinden:

  ŞEFÂAT YÂ RESÛLALLAH!

  Bana evvelce gösterdin senin ol gül cemâlini
  Kulağıma işittirdin dahi şirin mekâlini
  Sonunda perdeyi çektin esirgedin visâlini
  Hasîb'in maksâdı ancak teşerrüftür cemâlinle
  Senin dîdârına geldi şefâat yâ Resûlallah!

  Giderse Cennet'e ahbâbu yârânım
  Beni nâra sokarsa cürm ü isyânım
  Dökülür yaşlarım hâke, çıkar eflâke efgânım
  Hasîb'in başlıca arzûsu Cemâlullahı görmektir
  Sana yalvarmaya geldi şefâat yâ Resûlallah!


  alıntı