Abdülkadir Meragi

'Biyografi' forumunda Meryem tarafından 27 Kas 2011 tarihinde açılan konu

 1. Abdülkadir Meragi
  Abdülkadir Meragi Kimdir
  Abdülkadir Meragi Hayatı


  [​IMG]

  Abdülkadir Meragi Hayatı

  Abdülkadir Meragî 15.yüzyılın en büyük müzik otoritesidir.Şöhretini önce Celâyir Devleti'nin başkenti olan Bağdat'da yaptı. Bağdat, doğunun belli başlı ilim ve kültür merkezlerinden biriydi. Bilginler ve edebiyatçılardan başka ünlü besteciler de Celâyir sarayında yaşar, himaye görürlerdi.
  Abdülkadİr Meragî, 1350-1360 yılları arasında, Azerbaycan'ın Meraga şehrinde dünyaya geldi.
  Meragî, Anadolu'da meydana gelen kargaşalıktan dolayı tekrar Türkistan'a gitmiş ve 1435'te Herat'da ölmüştür. Meragî'nin küçük oğlu Abdülaziz, babasının işini devam ettirmiş ve İstanbul'a yerleşerek Nakaratü'l Edvar adlı eserini Fatih'e sunmuştur. II. Bayezid devrinde yaşayan torunu Mahmud'un ise Makasidü'l Edvar adlı bir musiki kitabı vardır.

  14. yüzyılın sonlarında Bağdat'da düzenlenen beste yarışmasına tanınmış besteciler yanında vezirler ve yüksek dereceli devlet adamları da katılmıştır. Bu yarışmaya Azerbaycan'ın Meraga şehrinde yetişen Abdülkadir Meragî de katılır ve birincilik kazanır. Birincilik ödülü 100 bin dinar idi ki bugünkü para ile karşılığı Nobel ödülünü kazananların aldıklarından çok fazladır ve halen kırılamayan bir rekordur.
  Yarışma kazanan sanatkârları Beyler, Han'lar, Hakanlar âdeta kapışır, baştacı eder, onları servet içinde yüzdürürlerdi. Abdülkadir Meragî sırasıyla Sultan Ahmed Celayir'in, Timur'un,Timur'un oğlu Şahruh'un ve II. Murad'ın saraylarında yaşadı.

  Abdülkadir Meragi Eserleri:
  * Makasidü'm Elhan (Nağmelerin Maksadı) adlı eserini 1421'de II. Murad'a sunmuştur. Bu eser halen Hollanda'da Leiden Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir.
  * 1405 te Şahruh adına yazılmış ve en önemli musiki nazariyat kitabı sayılan Camiü'l Elhan (Nağmeler Derlemesinin kendi el yazısiyle yazılmış nüshası Oxford Bodleian Kütüphanesi'ndedir.
  * Kenzü'l Elhan (Nağmeler Hazinesi) adlı eserinde ebced notasiyle yüzlerce besteyi toplamıştı, fakat bu eser kayıptır. Bugün elimizde Meragî'ye ait 30 parça kâr, beste ve semai vardır.
  * Son eseri Şenhü'l Edvar Nuruosmaniye kütüphanesindedir.
  * Kitabü'l-edvar adlı eseri bir "makamlar kitabı"dır. Bu eserin el yazma nüshası da Leiden Kütüphanesi'nde bulunuyor.