Abdülkadir Geylani Kimdir

'Biyografi' forumunda Meryem tarafından 13 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. Abdülkadir Geylani Kimdir Hayatı

  Abdülkadir Geylani büyük İslam alimlerinden ve evliyanın meşhurlarındandır.Peygamber efendimizin soyundan olup, hem seyyid hem şeriftir.İranın Geylan şehrinde doğdu, 1166 da Bağdatta vefat etti. Kabri Bağdattadır.

  Abdülkadir Geylani önce doğduğu yer olan Geylanda ilim öğrenmeye başladı. Küçük yaşta Kuran-ı kerimi ezberledi. Daha sonra Bağdata gidip, zamanın meşhur alimlerinden ilim tahsiline devam etti.İlim tahsilini tamamladıktan sonra vaaz ve ders vermeye başladı. Derslerine devam edenler arasında pek çok alim ve salih yetişti.

  Fıkıh ve hadis ilimlerinde müctehidlik derecesine yükseldi.Önceleri Şafii mezhebinde iken, Hanbeli mezhebinin ortadan kalkmak üzere olduğunu görerek Hanbeli mezhebine geçti.Böylece bu mezhep yayıldı.Bir ara vaaz ve ders vermeyi bırakıp, yalnızlığı tercih ederek, inzivaya çekildi.Bütün vakitlerini ibadet ve nefis mücadelesiyle geçirdi. Bir müddet bu hayata devam eden Abdülkadir Geylani, tekrar ders , vaz ve fetva vermeye başladı. İki mezhepte de fetva verirdi. Pekçok kimse onun sohbetleri ile olgunlaştı; beş yüz Yahudi ve Hıristiyan onun huzurunda Müslüman oldu.

  Tam kırk sene on üç çeşit ilim ve fende ders verdi.Tasavvufta en yüksek dereceye ulaştı.Tasavvuftaki yoluna onun ismine kasten “Kadiriyye adı verildi. Ondan ilim ve feyz alan binlerce talebesi çeşitli memleketlere giderek İslamiyeti anlattılar. Pekçok kerameti görülen Abdülkadir Geylani, Bağdatta vefat etti. Cenaze namazını kılmak üzere görülmemiş bir kalabalık toplandı. Cenaze namazını oğlu Abdülvehhab kıldırdı. Bağdatta defnedildi.


  Abdülkadir Geylani eserlerinden bazıları
  1) Günyet-üt-Talibin
  2) Fütuh-ul-Gayb
  3) Feth-ur- Rabbani
  4) Füyuzat-ı Rabbaniyye
  5) Hizb-ül-Besair
  6) Cila-ül-Hatır
  7) El-Mevahib-ur-Rahmaniyye
  8) Yevakit-ül- Hikem
  9) Melfuzat-ı Geylani
  10) Divanu Gavsi'l A'zam


  Abdülkadir Geylani sözleri


  • Allahın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider.

   Müminin adeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür.

   Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur.

   Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz.

   İnsan Allaha kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder.

   Kalp Kitab ve Sünnete göre amel ederse kurbiyet (yakınlık) kazanır. Bunu kazanınca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin Allah için veya başkası için, neyin de hak ve batıl olduğunu bilir ve görür.

   Tasavvuf yolu zâhirî ve bâtınî hükümlere riayet etmeyi ve her şeyden fânî olmayı gerektirir.
   Yerini bilmeyene kader yerini öğretir.
   Sahte rabler boyundan çıkarılıp atılmadıkça, sebeplerle ilişik kesilmedikçe, fayda ve zararı insanlardan bilmeyi terketmedikçe kurtuluş mümkün değildir.
   Kurandan, hakkında tartışarak değil, içindekilerle amel ederek faydalanın.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 1 Ara 2012