Abdülhakim-İ Siyalkûti Kimdir

'Biyografi' forumunda Meryem tarafından 11 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Abdülhakim-İ Siyalkûti Kimdir
  Abdülhakim-İ Siyalkûti
  Abdülhakim-İ Siyalkûti Kimdir
  Abdülhakim-İ Siyalkûti Hindistan'da yetişen fıkıh ve söz alimidir. Babası Şemseddin Muhammed'dir. İmam-ı Rabbani hazretlerinin sınıf arkadaşı idi. 1657 (H. 1067) senesinde Siyalkut şehrinde vefat etti.


  Zamanın alimlerinden akli ve nakli ilimleri öğrendi.Fıkıh ve kelam yanında birçok ilimlerde yüksek dereceye ulaştı. Çok kitap yazdı. Zamanının sultanlarına, devlet ileri gelenlerine, emirlere ve insanlara İslamiyetin emir ve yasaklarını çekinmeden söyledi. İlimdeki ince meseleleri hemen hallederdi. İmam-ı Rabbani hazretlerine çok hürmet ederdi. Gençliğinde ve yaşlılığında ilim öğrenmeye, öğretmeye ve fetva vermeye devam eden Abdülhakim Siyalkuti, ilmin her şubesinde derin bilgi sahibiydi. Pekçok alim onun ilmindeki üstünlüğünü medh etmiştir.


  Abdülhakim-İ Siyalkûti Eserleri:

  Abdülhakim Siyalkuti'nin eserlerinden bazıları şunlardır:
  1) Beydavi Haşiyesi
  2) Sadüddin Teftazani'nin Şerh-ul- Akaid'ine haşiyesi
  3) Mevakıf Şerhi'ne haşiyesi
  4) Mutavvel Haşiyesi
  5- Ed-Dürret-üs-Semine fi İsbat-il-Vacib Teala.