Abdülehad Nûri Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 8 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Abdülehad Nûri Kim
  Abdülehad Nûri Hayatı
  Abdülehad Nûri Biyografi

  Abdülehad Nûri Kimdir

  Abdülehad Nûri İstanbulda yetişen evliyanın büyüklerindendir.
  İsmi Abdülehad Nuri bin Muslihuddin, künyesi Ebül-Mekarimdir. 1593 (H. 1002) senesinde Sivasta doğdu. Abdülehad Nûri 1651 (H. 1061) senesinde İstanbulda vefat etti.

  Abdülehad Nûri Üç yaşındayken Şemseddin Sivasinin (Kara Şemsin) iltifatlarına kavuşan Abdülehad Nurinin babası küçük yaşta vefat etti. Babasının vefatından sonra dayısı Abdülmecid Sivasi ve iki ağabeyi ile İstanbula geldi.

  Zamanın büyük alimlerinden din ve fen ilimlerini öğrendi. Abdülmecid Sivasinin huzurunda tasavvuf yoluna girdi. Kısa sürede kemale gelip, olgunlaşarak, icazet aldı. İnsanlara Allahü tealanın emir ve yasaklarını anlatmakla vazifelendirildi. Yirmi yaşından itibaren kitap yazmaya başladı. Peygamber efendimizin işaretiyle Midilliye gitti.

  Abdülehad Nûri Gayri müslimlerden yetmiş kişi onun vasıtasıyla İslamiyeti kabul etti. Midillide pek çok kimsenin hidayete ermesine ve doğru yola kavuşmasına vesile oldu.Abdülehad Nûri Kendisi için yaptırılan bir cami ve dergahta insanlara vaz ve nasihatlerde bulundu. Zamanın şeyhülislamı Yahya Efendinin isteği ile İstanbula getirildi. Kendisi için tahsis edilen Mehmed Ağa dergahına yerleşti.

  Abdülehad Nûri Bu dergahta yirmi sekiz sene müddetle insanlara vaz ve nasihatta bulundu. 1635 senesinden itibaren Ayasofya, Fatih ve Sultanahmed camilerinde vaz vermeye başladı. Vefatına yakın bütün derslerine ve vazlarına son vererek tamamen ibadet ve taate yöneldi. Yerine talebelerinden Belbakizade Şeyh Abdülkadir Efendiyi bıraktı. 1650 (H. 1061) senesi Muharrem ayının sonunda hastalandı.

  Hastalığının yedinci günü vefat etti.Abdülehad Nûri Cenazesini, Dergah Camii İmamı Tatar Ali Efendi yıkadı. Yıkama esnasında Ali Efendi, cenazeyi hangi tarafa çevirmek istediyse, Abdülehad Nurinin bedeninin o tarafa çevrildiği görüldü. Cenaze namazını Azizzade Şeyh Abdülbaki Efendi kıldırdı. Eyyub Nişancasındaki dergahına defnedildi. Abdülehad Nûri Sevenlerinden Yusufağazade Mustafa Efendi kabrinin üzerine türbe yaptırdı.

  Alim, faziletli ve evliya bir zat olan Abdülehad Nuri Efendinin pekçok kerametleri görüldü.

  Padişah Sultan Dördüncü Mehmed Hanın ve diğer devlet adamlarının iltifatlarına kavuştu. Pekçok talebe yetiştirip ilim ve feyz kaynağı oldu.