Abdest Alırken Okunması Gereken Dualar ve Manaları

'Sorularla İslamiyet' forumunda HazaN tarafından 24 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Abdest Alırken Okunması Gereken Dualar ve Manaları
  Abdest Duaları
  Abdest alırken Okunan Dua
  Abdest Alırken Okunması Gereken Dualar ve Manaları

  Abdest alacak kimse suyun başına geçer, şart olmamakla beraber mümkünse kıbleye dönerAbdeste başlamadan önce "Eüzü" ve "Besmele" okur

  ELLER YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

  "Elhamdü lillâhi'l-lezi ceale'l-mâe tahüren ve ceale'l-islâme nürâ"
  Mânası: Hamd olsun Allah'a ki, suyu temizleyici, İslâm'ı nur kılmıştır

  AĞZA SU ALIRKEN OKUNACAK DUA

  "Allahümme's-kıni min havzı nebiyyike ke'sen lâ ezmeu ba'dehu ebedâ"
  Mânası: Yâ Rab! Bana Peygamberinin havzından öyle bir kâse su ihsan buyur ki,
  ondan sonra hiç susuzluk duymayayım

  BURNA SU ALIRKEN OKUNACAK DUA

  "Allahümme lâ tahrimni râyihate naimike ve cenânik"
  Mânası: Yâ Rabbi! Beni ni'metlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum eyleme

  YÜZ YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

  "Allâhümme beyyıd vechi binürike, yevme tebyaddu vücühün ve tesveddü vücüh"
  Mânası: Allah'ım! bazı yüzlerin beyazlanacağı ve bazı yüzlerin de kararacağı günde benim
  yüzümü ak kıl

  SAĞ KOL YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

  "Allâhümme a'tıni kitâbi biyemini ve hâsibni hısâben yesirâ"
  Mânası: Yâ Rabbi! Bana amel defterimi sağ tarafımdan ver ve benim hesabımı kolay gör

  SOL KOL YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

  "Allâhümme lâtu'tıni kitâbi bişimâli velâ min verâi zahri velâ tühâsibni hısâben
  şediden"
  Mânası: İlâhi! Bana amel defterimi sol tarafımdan ve arka tarafımdan verme
  Ve beni şiddetli bir hesab ile suale çekme

  BAŞA MESH EDİLİRKEN OKUNACAK DUA

  "Allâhümme ğaşşini birahmetike ve enzil aleyye min berekâtik"
  Mânası: Yâ Rabbi! Beni rahmetinle yarlığa ve benim üzerime bereketlerinden indir

  KULAKLARA MESH EDİLİRKEN OKUNACAK DUA

  "Allâhümme'c-alni mine'l-lezine yestemiüne'l-kavle feyettebiüne ahseneh"
  Mânası: Yâ İlâhi! Beni, hak sözü işitip de en güzeline uyan kullarından eyle

  BOYUNA MESH EDİLİRKEN OKUNACAK DUA

  "Allâhümme a'tik rakabeti mine'n-nâr"
  Mânası: Yâ Rabbi! Benim vücudumu cehennem azabından âzâd eyle

  SAĞ AYAK YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

  "Allâhümme sebbit kademeyye ale's-sırâtı yevme tezillü fihi'l-akdâm"
  Mânası: Allah'ım! bir takım ayakların kayacağı günde benim ayaklarımı Sırat üstünde sağlam tut

  SOL AYAK YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

  "Allâhümme'c-al li sa'yen meşküren ve zenben mağfüren ve ticâreten len tebür"
  Mânası: Yâ İlâhi! Bana beğenilmiş bir çalışma ver; günahlarımı bağışlanmış eyle ve bana kârlı ticaret nasip eyle

  ABDESTEN SONRA OKUNACAK DUALAR

  "Eşhedü en lâ ilâhe illâ'l-lah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülüh"
  Abdest bittikten sonra kıbleye karşı durulur ve bu dua, yani kelime-i şehadet okunur

  Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, bunu okuyanın, "Sekiz cennetin istediği
  kapısından cennete gireceğini" haber vermişlerdir

  "Allahümma'ğ-fir li zenbi ve vessi'fi dâri ve barik li fi rizki"
  Mânası: Yâ İlâhi! Günahımı afvet, evimde genişlik ve rızkımda bereket ihsan eyle
  Resülü Ekrem Efendimiz, "Bu dua her şeyi içine almıştır" buyurmuşlardır