Abdest Alırken Neler Söylenir

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 23 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Abdest Alırken Okunan Dualar Neler  Abdest Alırken Neler Okunur

  - Abdeste başlarken eûzu besmeleden sonra

  Elhamdu lillahillezî ce'ale'l-mâ'e tahûran ve ce'ale'l-islâme nûra!
  (Suyu temiz, islamı nur kılan Allah'a hamdolsun)

  -Ağıza su verirken:

  Allahumme eskınî min havdı nebiyyike ke'sen lâ azma'u ba'dehû ebedâ
  (Allah'ım, bana peygamberinin havuzundan öyle bir kadeh içir ki, ondan sonra bir daha susamıyayım)

  - Burnuna su verirken

  Allahumme lâ tuharrimnî râyihate na'imike ve cinânike
  (Allah'ım, bana ni'metinin ve cennetlerinin kokusunu haram kılma)

  -Yüzünü yıkarken

  "Allahumme beyyid vechî bi-nûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh
  (Allah'ım, bazı yüzlerin beyazlanacağı, bazı yüzlerin kararacağı günde yüzümü ağart)

  -Sağ kolu yıkarken

  Allahumme a'tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ
  (Allahım kitabımı sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolaylaştır)

  - Sol kolu yıkarken

  Allahumme lâ tu"tınî kitâbî bi-şimâlî velâ min-verâ'i zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîdâ
  (Allah'ım, kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme, beni zor bir hesaba çekme)

  - Başı meshederken

  Allahumme ğaşşinî bi-rahmetike ve enzil aleyye min berakatik
  (Allah'ım, başımı rahmetinle ört, üzerime bereketlerini indir)

  -Kulakları mesederken

  Allâhumme'c'alnî minellezîne yestemi'ûne'l-kavle fe-yettebiûne ahseneh
  (Allah'ım, beni, sözü işitip sözün en güzeline uyanlardan eyle)

  - Boynu meshederken:

  Allâhumme a'tik rakabetî mine'n-nâri vehfeznî mine's-selâsili ve'l-ağlâl
  (Allah'ım boynumu cehennemden âzâd eyle ve beni zincirlerden, bağlardan koru)

  Sağ ayağı yıkarken:

  Allâhumme sebbit kademeyye alas-sırâtı yevme tezillu fîhi'l-akdâm
  (Allah'ım ayakların kayacağı günde ayaklarımı Sırat üstünde sağlam tut

  Sol ayağı yıkarken

  Allâhumme'c'al-lî sa'yen meşkûran ve zenben mağfûran ve ticâraten len tebûra
  (Allah'ım, bana beğenilecek bir çalışma ver, günahımı affedip makbul amel ve kârlı bir ticaret ihsan eyle)


  -Oruçlu değilse abdest aldığı sudan biraz içip, kıbleye karşı durup kelime-i şehadet getirmeli:

  Eşhedu en lâilahe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh
  (Ben şehadet ederimk ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederimki, Muhammed (a.s.), O'nun kulu ve Rasûlüdür)

  - Ve şu duayı okumalıdır

  Allâhumme'şfinî bi-şifâike ve dâvini bi devâike va'sımnî mine'l-velehi ve'l-emrâdı ve'l-evca
  (Allah'ım, bana şifanla şifa ver, devanla deva ver. Beni âfetlerden, hastalıklardan ve acılardan koru)

  - Abdestten sonra bir veya üç kez Kadr Sûresini okumak ta abdestin âdâbındandır:
  İnnâ enzelnâhu fî-leyleti'l-kadri. Vemâ edrâke mâ leyletu'l-kadri. Leyletu'l-kadri hayrun min-elfi şehr. Tenezzelu'l-melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi izni rabbihim min-kulli emr. Selâmun hiye hattâ metle'ıl-fecr"
  (Biz O (Kur'an)'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh, o gece her türlü işle iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir.)