Abdest Alırken Mesh Etmek

'Sorularla İslamiyet' forumunda EyLüL tarafından 20 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Abdest Alırken Ayakları Mesh Etmek
  Abdest Alırken Mesh Etmek Diyanet Açıklaması

  Namaz kılacağınız zaman yüzünüzü, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın. Başınızı ve topuklara kadar ayaklarınızı meshedin. Eğer boy abdestini gerektiren bir halde iseniz kendinizi temizleyin. Ama eğer hasta iseniz yahut seyahatteyseniz yahut tuvaletten geldiyseniz yahut kadınla birlikte olmuşsanız ve su bulamıyorsanız, o zaman, temiz toprakle teyemmüm edin ve onunla yüzünüzü ve ellerinizi meshedin. Allah sizi zora koşmak istemez; ama sizi tertemiz kılmak ve nimetlerinin tamamını size bahşetmek ister ki şükredenlerden olasınız.

  Abdest, -ayette de belirtildiği üzere- ibadet niyetiyle yüzü ve dirseklere kadar kolları yıkamak, başı meshetmek, ayaklan topuklara kadar yıkamaktan ibarettir. Abdest, hadesten taharet yani görünmeyen fakat hükmen var olduğu kabul edilen bir kirlilikten temizlenmek anlamına geldiği için farz olan temizlik yukarıda bildirilen azalan bir defa yıkamakla sağlanmış olur. İki veya üç defa yıkamak ve abdest organlarını ovmak sünnettir.

  -Ayaklar anlamına gelen ercül kelimesindeki lâm harfini üstünlü okuyup yüzler anlamına gelen vücûh üzerine atfedenlere göre ayakları yıkamak farzdır. Meşhur dört mezhep mensuplarının anlayış ve uygulamaları böyledir.

  Mealde bu kıraat esas alınmıştır.
  -Ercül kelimesinin lam'ını esreli okuyup kelimeyi Başlannızı mesnedin cümlesindeki başlar anlamına gelen ruûs üzerine atfedenlere göre ayakları -yıkamak değil- meshetmek farzdır. İmâmî-şiîler bu kıraati benimsedikleri için ayaklan meshetmekle yetinirler. Bu takdirde âyetin meali şöyle olur: Yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlannızı ve topuklara kadar ayaklarınızı mesnedin.

  İbn Abbas, Enes b. Mâlik gibi sahâbîlerin ve tabiîlerden bazılarının çıplak ayakları üzerine meshettiklerine dair rivayetler bu görüşü destekler mahiyettedir. Taberînin kanaati de bu doğrultudadır. Ona göre yüce Allah, teyemmümde yüzün tamamını toprakla meshedilmesini emrettiği gibi abdestte de ayakların tamamının su ile meshedilmesini emretmiştir. (Diyanet Tefsiri-5/6 açıklaması.)