Abdest Alırken Konuşulur Mu

'Dini Bilgiler' forumunda Merve tarafından 19 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Abdest Alırken Konuşmak Caizmi

  Abdest Alırken Konuşmak


  Fıkıh âlimleri abdest alırken (bir ihtiyaçtan dolayı) konuşmanın mubah olduğunu bildirmişlerdir. Bu konuda yasaklayıcı sahih bir rivayet yoktur. Özellikle konuşma bir ihtiyaç sebebiyle ise bir sakınca yoktur.

  Fıkıh âlimleri abdest almaya başlarken "Besmele" çekmenin müstehab olduğunu söylemişlerdir. Bu hususta zayıf hadisler rivayet edilmiştir. Bu hadisler zayıf ise de hepsi birleşince abdestin başında Besmele çekmenin bir temele dayandığı anlaşılır. Zira bu iyi bir iş ve meşru bir davranıştır. Abdest sırasında insanların her bir organı yıkarken okuduğu dualar, sahih hadis olarak rivayet edilmemiştir. Şu kadar ki, Ebu Musa el-Eş'arî'nin rivayet ettiği şu olayda Hz. Peygamber'in abdest alırken dua ettiğini öğreniyoruz: Ebu Musa diyor ki: "Peygamber'e (s.a.s) abdest suyu getirmiştim. Abdest aldıktan sonra Rasûlullah'ın şöyle dua ettiğini duydum: 'Allahım! Günahımı affet. Evimi genişlet, nzkımı bereketlendir.' Bunun üzerine Peygamber'e şöyle dedim: "Ey Allah'ın Peygamberi! Şöyle şöyle dua ettiğini duydum". Buyurdu ki: "Bir şey bıraktık mı?" (Nevevî, Ezkâr)

  Hz. Ömer'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır: Sizden biriniz organlarını bol bol yıkayarak abdestini aldıktan sonra 'Eşhedu en lâ ilahe illellâhu vahdehû lâ şerike leh. Ve enne Muhammeden abduhû ve resulün' derse, o kişiye cennetin sekiz kapısı açılır. Hangisinden isterse girer. (Münzirî, Terğib) Ebu Saîd el-Hudrî'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Abdestini alıp da 'Sübhâneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedu en lâ ilahe illâ ente. Esteğfuruke ve etûbü ileyk' derse bu kimsenin söylediğinin cevabı bir belgeye yazılır. Sonra mühürlenir. Bu mühürlü belge kıyamete kadar açılmaz. (Münzirî, Tergib)

  Abdest aldıktan sonra konuşmaya gelince: Mubah olan (haram olmayan) birşey konuşulduğu müddetçe caizdir. Abdest alan kişi tek bir kimse ile de, kalabalık kimselerle de, namazdan önce de, sonra da konuşabilir. Bunda bir sakınca yoktur.


  alıntı