Abbasiler Ve Emeviler Arasındaki Farklar

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 10 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Abbasiler Ve Emeviler Arasındaki Farklılıklar  Abbasiler Ve Emeviler Arasındaki Farklar Nelerdir

  Abbasiler Ve Emeviler Arasındaki Farklar


  -Emevi Devleti Arap miliyetçiliği politikası izledi. İslamın özüne aykırı bir şekilde Arap olmayan müslümanları aşağılayıp mevali dediler. Abbasiler ise Arap olmayanlara da hoşgörü ile davrandılar.

  - Emeviler devlet yönetininde sadece Emevi soyundan gelenlere önemli görevler verirken, Abbasiler İranlı ve Türk memur ve askerlere önemi görevler verdiler.

  -Emeviler Dönemi Türk Arap ilişkileri savaş halindeyken, Abbasiler dönemi Türk Arap ilişkileri dostane gelişti.

  - Emeviler döneminde Türkler müslüman olmazken Abbasiler döneminde büyük kitleler halinde müslüman oldular.

  -Emevilerin başkenti Şam, Abbasilerin Bağdattır.

  -Emeviler kısa yaşadı, Abbasiler uzun yaşadı

  - Emevilerin güçlü orduları vardı. Abbasilerin yoktu.

  -Abbasiler döneminde bilim ve sanat daha gelişmişken, Emeviler dönemin de o kadar gelişme görülmemiştir.

  -Emeviler döneminde merkezi otorite Abbasilere göre daha güçlüdür.

  -Abbasiler, vezirlik ve emir-ül ümeralık kurumunu kurdular. Emir-ül ümera, başkomutan durumundaydı.

  -Abbasiler de gelişmiş bir divan teşkilatı varken Emevilerde yoktur.

  - Emevi halifeleri Emirul-Müminin, Abbasi halifeleri ise İmamul-Müslimin unvanını kullandılar.

  - Emeviler ülkeyi büyük eyaletlere ayırarak yönetirken, Abbasiler illere ayırarak yönetmiştir.

  - Emeviler tam bir Arap devletidir. Abbasiler tam bir İslam devletidir.

  -Abbasiler deniz kuvvetlerine önem vermezken, Emeviler döneminde güçlü bir donanma vardı.

  Emeviler Dönemi ile Abbasiler dönemi arasındaki farklar
   


Similar Threads: Abbasiler Emeviler
Forum Başlık Tarih
Tarih Bölümü Abbasiler İle Emeviler Arasındaki Farklar 6 Temmuz 2012
Tarih Bölümü Abbasiler Zamanında Türklerin Rolleri 11 Temmuz 2012
Tarih Bölümü Abbasiler Zamanında Türk Arap İlişkileri 11 Temmuz 2012
Tarih Bölümü Abbasiler Türklere Nasıl Davranırdı 10 Temmuz 2012
Tarih Bölümü Abbasiler Dönemi Paraları 10 Temmuz 2012