Abbasiler Dönemindeki Gelişmeler

'Genel Türk Tarihi' forumunda Masal tarafından 5 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Abbasiler Dönemi


  Abbasiler Dönemi Hakkında Bilgi


  -Horasan Valisi Ebu Müslim Emevileri ortadan kaldırınca Peygamberimizin amcasının soyundan gelen Ebul Abbas Saffan halife oldu.

  -İlk halifeleri Ebul Abbas Abdullah’tır Emevi sülalesinden olanları insafsızca öldürdüler Anbar (Aşimiye) sehrini başkent yaptılar. 751 yılında Çin ile Talas Savaşı yapıldı.

  -Eski Yunan ve Helen dönemi eserleri ,Arapça’ya çevirtti. İslam dünyasında düşünce,bilim hayatını gelişmesini sağladı

  -Abbasilerin en güçlü dönemi Harun Reşit ve oğulları Emin, Memun ve Mutasım zamanlarıdır.

  Bu dönemde, Emevilerin aksine Abbasiler, Türklere hoşgörü ile yaklaştılar. Irkçı davranmadılar. Bunun sonucunda Türkler İslamiyet’i kitleler halinde kabul etmeye başladılar. Emin, Memun, Mutasım’ın annelerinin Türk olmasın nedeniyle, Türklere verilen önem daha da arttı. Türk askerleri için “Samerra” şehrini kurdular. Türkler, Mutasım’dan sonra devlet işlerine de el attılar. Komutanlık ,haciplik (Saray Nazırlığı), valilik ve devlet memurlukları gibi …

  -Abbasiler, bilim ve kültürün ilerleyişine de önem verdiler.

  -Bir çok ülkeden bilim adamları ve eserleri Bağdat’a getirildi.

  - Rasathaneler kuruldu.

  -Tercüme kurulları oluşturularak Grekçe, Farsça, Sanskritçe ve Süryanice eserler Arapça’ya çevrildi.

  -Beyt’ül Hikme adı verilen İslam medresesi açıldı.

  -Mutasım’dan sonra Abbasi halifeliği zayıfladı. Geniş sınırlar içerisinde bağımsız devlet ve beylikler ortaya çıktı. Merkezi otorite zayıfladı. “Tevaif-ül Mülk” denilen devletler ortaya çıktı.
   


Yükleniyor...