a ile başlayan Bayan isimleri

'Güncel Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 6 Eylül 2010 tarihinde açılan konu


 1. a harfiyle başlayan Bayan isimleri
  a ile başlayan kız isimleri ve anlamları
  A harfiyle başlayan modern kız isimleri

  Açangül: Çiçek açan gül, açılan gül çiçeği
  Ağgünlü: Günü aydınlık olan, ak günlü
  Ağış: Göğe doğru yükseliş, yükselme
  Akaltan: Hem ak hemde al olan tan
  Akaltın: Ak renkte altın, beyaz altın
  Akaltun: Bkz.Akaltın
  Akanay: Akıp giden Ay; gökyüzünde akıp giden Ay gibi güzel
  Akanyıldız: Geceleri gökte görülen, hızla akıp giden ışıklı gökcismi
  Akartuna: Akıp gitmekte olan Tuna, akar durumdaki Türk; akıncı Türk
  Akartürk: Su gibi akıp gider durumdaki Türk akıncı Türk
  Akbaşak: Ak renkli başak
  Akcan: Ak yaşam; temiz ruhlu kişi, ak tenli ve cana yakın akça pakça sevgili
  Akça: Oldukça ak, oldukça beyaz renkli beyazca; ak tenli
  Akgül: Ak renkli gül, beyaz gül; ak tenli ve gül gbi güzel
  Akgüneş: Ak aydınlık Güneş; akça pakça ve güneş gibi aydınlatıcı
  Akgüngör: "Aydınlık, gönençli, dirlik düzenlik içinde bir göresin" anlamında bir dilek
  Akipek: Ak renkte ipek; ak renkli ipek tenli
  Akkız: Ak tenli kız
  Akkor: Işık saçacak bir aklığa varacak derecede ısıtılmış olan, ak ışık saçan kor
  Akkutlu: Iyilik gönenç, uğur getirdiğine inanılan
  Akmeriç: Ak, aydınlık meriç
  Akmut: Ak dilek, ak göneniş
  Akmutlu: Bütün istek ve özlemleri yerine gelmiş olan; ak gönençli
  Akol: "Ak,aydınlık,temiz olasın" anlamına gelen bir dilek buyruk
  Akpınar: Ak, aydınlık pınar; berrak pınar
  Aksel: Ak renkte sel
  Aksen:Sen aksın, kirlenmemişsin, temizsin
  Akses: Ak, aydınlık, temiz ses, namuslu ses
  Akseven: Ak rengi seven kimse
  Aksevil: Ak tenli ol ve sevil; akça pakça sevilen kimse
  Aksuna: Ak renkli dişi yaban ördeği
  Aktaç: Ak renkli taç
  Aktuna: Ak renkli Tuna ırmağı
  Akün: Iyi ve temiz ün
  Akyıldız: Ak, beyaz yıldız, aydınlık yıldız
  Ala: Alaca, karışık renkli açık kestane rengi, ela
  Alabegüm: Açık kestane renkli saygıdeğer hanım
  Alanay: Çeken, alan Ay
  Alanur: Alacalı ışık, ala ışık
  Alapınar: Alaca pınar, ala pınar
    2. Cevap: a ile başlayan Bayan isimleri

  Alçin: Al renkli küçük bir kuş
  Alev: Yanan ve ışık veren şeylerin türlü biçimlerde uzanan dili, alaz, yalım
  Algül: Al renkli gül kırmızı gül
  Algün: Al renkli Güneş kırmızı güneş
  Alım: Gözü gönlü çeken nitelik,çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni
  Alımlı: Gönül çeken güzellikte olan, çekici, albenili
  Alkım: Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla Oluşan yedi renkli görüntü, gökkuşağı ebemkuşağı
  Alkış: Birini alkışlamak için el çırpma,iyi dilek iyi dua; öğüş,öğme
  Almıla: Al elma
  Alsaç: Al renkli saç, kızıl saç,kızıl saçlı al ve saç buyruğu
  Alsan: San alasın, ünlenesin, ün al
  Alsevin: Tanrı seni bize; "al ve sevin"diye verdi anlamında
  Alsoy: Soyluluk edin, soy al
  Altaç: Al renkli taç
  Altan: Kızıl tan
  Altınay: Altından yapılmış ay
  Altınbaşak: Başağın altın sarısına dönüşmüş hali, altın renkli başak
  Altındal: Altından yapılmış dal, çok değerli dal
  Altınışık: Altın renkli ışık
  Altınışın: Altın renkli ışın
  Altıniz: Altın değerinde iz, altınizi
  Altınsoy: Çok değerli soy, iyi soy
  Altıntaç: Altından yapılmış taç, değereli taç
  Altuna: Al renkli Tuna, kızıl Tuna
  Altunay: Altından yapılmış Ay, altın Ay
  Altuntaç: Bkz.Altıntaç
  Amaç: Ulaşılmak istenilen ülkü, erek
  Andaç: Anmaya yarayan şey, armağan, anılmak için birine verilmiş şey,anı
  Anıl: "Sözü edilmek ya da düşünülmek" demek olan "anılmak" eyleminin buyurma kipinin ikinci tekil kişisi; "daima anılasın" dileğinide içerir.
  Arı: Içinde hiçbir yabancı öğe bulunmayan, katışıksız, saf; kirden uzak, temiz Arıel temiz el.
  Arın: Arı, katışıksız; temiz, kirden uzak
  Arınç: Barış, erinç, huzur
  Arıpınar: Arı, duru, temiz pınar
  Arısu: Katışıksız, arı duru, temiz su
  Armağan: Birine sevindirmek için karşılıksız olarak verilen şey, bağış, ödül
  Arsal: Arı gibi temiz ve çalışkan; buğday renkli, kumral
  Asena: Dişi kurt; güzel kız
  Aslım: Soyum sopum, kökenim; benim olan Aslı
  Asu: Azgın ve huysuz at
  Aşkım: Sevdiğim, sevgilim
  Aşkın: Benzerlerinden üstün olan, çok, fazla üstün, aşan, geçen; üzüm bağ ve asmalarında Yeni göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız uzantılar, filiz, ışkın.
  Ateş: Odun, kömür, ot gibi özdeklerin yanmasıyla ısı ve ışığın birlikte belirlemesi; Tutuşmuş olan nesne
  Avunç: Avutan şey, acıyı ve sıkıntıyı gideren, oyalayan
  Ay: Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi
  Ayaltın: Ay gibi güzel ve altın gibi değerli
  Ayataç: Ay için taç
  Ayben: "Ben Ay gibi güzelim" anlamında
  Aybeniz: Yüzü gibi güzel olan, Ayyüzlü
  Aybike: Ay gibi güzel ve el değmemiş kadın.
    3. Cevap: a ile başlayan Bayan isimleri

  Ayda: Gülgillerden, dere kıyılarında, çayırlarda yetişen bir bitki; şaşma üzülme, İsteklendirme, bilirir bir ünlem
  Aydagül: "ayda, her ay gül" anlamına bir dilek
  Aydeniz: Ay ile denizsin
  Aydınay: Parlak Ay, aydınlık Ay
  Aydil: Ay gibi güzel ve yüce gönüllü
  Aydilek: Parlak, aydınlık dilek, iyi dilek güzel dilek
  Aydinç: Güçlü, dinç Ay
  Aydoğan: Gökteki Ay gibi doğmuş olan
  Aydüz: Ay gibi güzel ve kırışıksız
  Aygen: Gönül arkadaşı
  Aygönül: Ay gibi güzel ve sevgi dolu
  Aygül : Ay ve gül gibi güzel
  Aygün: Ay ile Güneş
  Ayışığı: Mehtap" adının Türkçesi, ay ışığı
  Aykut : Kut getiren Ay, uğur getiren Ay, kutlu Ay
  Aylan: Açık alan
  Aynur: Ay gibi ışık saçan, Ay ışığı
  Ayperi: Ay ve peri gibi, çok güzel
  Ayral: Kural dışı, tutulmuş
  Aysan: Ay gibi güzel san
  Aysel: Ay ile selden oluşmuş
  Aysen: "Ay sensin, Ay gibi güzelsin
  Ayseven: Ay gibi güzel ve sevgi dolu
  Aysevil: Ayn gibi güzel ve sevilen
  Aysevim: Ay gibi güzel ve sevimli
  Aysın: Ay gibisin, Ay kadar güzelsin
  Aysoy: Ay gibi güzel soy, Ay soylu
  Aysu: Ay ve su gibi güzel
  Aysuda: Suda ışıkları yansıyan Ay; suda Ay gibi görünen
  Aysuna: Ay gibi güzel yaban ördeği
  Ayşan: Şanı Ay gibi parlak olan, görkemli, parlak
  Ayşen: Ay gibi güzel ve şen, şen Ay
  Ayşıl: Ay ışığı
  Ayşın: Ay ışını
  Aytaç: Ay için taç; Ay ile taç
  Aytan : Ay ile tan, Ay ışıklı sabah vakti
  Aytek : Gökteki Ay gibi biricik, eşsiz
  Ayten: Ay gibi güzel ten, güzel tenli
  Aytun: Ay ve tun, Ay ve Gece
  Ayün: Ay gibi parlak san
  Ayyıldız: Ay ve yıldız gibi ışıl ışıl