A Harfi ile Başlayan Manalı kısa sözler

'Güzel Sözler' forumunda HazaN tarafından 12 Ara 2010 tarihinde açılan konu

 1. Akıl ve mantığı seviniz. Eserleriniz daima en büyük süsünü ve değerini ondan alsın.A. De Musset


  Acıların en acısı mutlulukları hatırlamaktır.Tenison


  Ancak açık fikirlere sahip olan emredebilir.Goethe


  Arzu ruhun temelidir. O temel yıkılırsa ruh düşer.Strindberg


  Allah insanları bedbaht, birbirini kemirir görmekten lezzet almaz.Strindberg


  Asıl kahraman kalp bakımından büyük olanlara denir.Romain Rolland


  Aklımızdan üstün mürşit olmadığından ona müracaat etmedikçe ne söz, ne iş olarak hiç bir icraata geçmemeliyiz.Solon


  Ahlâklı insan; halkın felâket ve acıları karşısında sevinç duymayan, sevinç ve memnunluklarından kederlenmeyenlerdir.İmamı Gazali


  Az çalıştınız, çok hak istediniz; eğlenmek, zevk ve safa içinde yaşamak istediniz. İşte bunun sonucunu görüyorsunuz.Mareşal Peten


  Altın ateşte, cesur adam felâketlerde anlaşılır.Seneca


  Affetmek kadar büyük ve tam bir intikam yoktur.H. W. Shaw


  Ahlâk kuvvetlerini kaybetmiş bulunan bir millet, her şeyini kaybetmiş demektir.Güstav Lö'bon


  Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.Eflâtun


  Adaleti seven bir insan için her yer emindir.Epiktetus


  Adalet, Tanrı'yı da, insanları da memnun eder.Hint Atasözü


  Açlık, çalışkan adamı kapısında bekler, fakat girmeğe cesaret edemez.Maarif Takvimi


  Akılsız kimseler maziden, akıllı kimseler bugünden, deliler de gelecekten bahsederler.Mme. de Deffand


  Asrımızın tarihini yazmağa cüret edecek insan, hem yazdıkları hem de yazmadıkları için iki türlü töhmet altına girecektir.Woltaire


  Adamın alacası içinde, koyunun alacası dışında.Türk Atasözü


  Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür.Aristo


  Adamın yere bakanından, suyun ağır akanından kork.Türk Atasözü


  Arzu fikrin babasıdır.Alman Atasözü


  Askerlik çare bulmak sanatıdır.Şilifin


  Acı söz insanı dinden çıkarır, tatlı söz yılanı deliğinden.Türk Atasözü


  Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.Türk Atasözü


  Âdet, asıl tabiatımızı bozan ikinci bir tabiattır.Pascal


  Âdet etme, âdet terketme.Türk Atasözü


  Âdetin ikinci bir tabiat olduğu söylenebilir; halbuki o, tabiattan on defa daha kuvvetlidir.Wellington


  Âdet, bize zevk alamadığımız şeyleri yaptıracak ve onun arzusunu yerine getirmediğimiz takdirde bizi mustarip edecek bir kudrettedir.Syn. Smith


  Ahlakî kaidenin karakteristik ciheti, kendisine bizzat saygı göstermek amacı ile onun yerine getirilmesini istemesidir, işte buna vazife denir.P. Janet


  Ayrılık gerçek dostlar için bir mihenk taşıdır.Lavordaire


  Ağaca çıkan keçinin, dala bakan oğlağı olur.Türk Atasözü


  Ağlamakla suç ödenmez.Türk Atasözü


  Asil insan eşyaları kendisine esir eder. Âdi insan ise onların uşağı olur.Siön Kiang


  Adalet, merhametten çok her toplumun temelini teşkil eder.V. Cousin


  Adalet mülkün temelidir.Hz Ömer


  Ağaç yaş iken eğilir.Türk Atasözü


  Adaletin, egemen olduğu yerde, silâhm yeri yoktur.Amyot


  Alçacık dağlara kar yağsa kış değil mi, kişi halini bilse hoş değil mi?Türk Atasözü


  Ağaç devrileceği zaman bütün maymunlar kaçışırlar.Çin Atasözü


  Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar.Türk Atasözü


  Adalet, milletlerin sürekli yiyeceğidir.Chateaubriand


  Aile, kralların bile giremediği bir kaledir.Emerson


  Alışkanlıklar, bırakılmazlarsa, zamanla ihtiyaç haüne gelirler.St. Augustine


  Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı haketmiş demektir.Emerson


  Arkada bıraktıklarımızın yüreklerinde yaşamak, ölmemektir.Campbell


  Aynı kitabı birkaç defa okumak, ayrı ayrı birkaç kitap okumaktan daha faydalıdır.Peyami Safa


  Azıcık aşım, kavgasız başım.Türk Atasözü


  Acımak kalbin, müsamaha La toleranca dimağın faziletidir.Raif Necdet


  Açık sözlü olmak iyidir, fakat hakşinas ve adil olmak daha iyidir.Manços. Fuar. C.P


  Anıtlara ihtiyaçları olmayanlar, anıtlarının dikilmesini hak etmişlerdir.Hazzlitt


  Araba devrilince yol gösteren çok olur.Türk Atasözü


  Arkadaşlar kavun gibidir. Neden mi? Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsınız da ondan.Claude Mermet


  Armut piş ağzıma düş.Türk Atasözü


  Ananın vatanı oğlunun kabridir.V. Hügo


  Af itikamdan da yüksektir.Shakespeare


  Akıllı, namuslu ve âdil olmadıkça mutlu yaşamak imkânsızdır. Mutlu olmadıkça, akıllı, namuslu ve âdil olmanın imkânı yoktur.Epikür


  Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa çulu.Türk Atasözü


  Altın ve para ile hürriyet satın alınamaz. Hürriyet, hürriyete lâyık olan milletler ancak kavga ederek kazanabilirler.A. Ziya Kozanoğlu


  Ağustosta gölge kovan, zemheride karnın ovar.Türk Atasözü


  Âkil isen açma sırrın dostuna, dostunun dostu vardır, o da söyler dostuna.Türk Atasözü


  Altın ateşte, insan mihnette belli olur.Türk Atasözü


  Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.Confuçius


  Akıllılık tecrübenin, hakikat zamanın çocuğudur.Leonardo da Vinci


  Ayna, kirlenmeden her eşyayı aksettirir.Confuçius


  Akılsızlar, hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.Goethe


  Akıllı adam kabında uyuyan su gibidir.


  Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır : Fenalık, cahillik ve tembellik.Haeckel


  Akıllılar, sebepler konusunda tartışır; aptallar da karar verir.Anarchasis


  Ancak yaratma, buluşların yeşerdiği yerdir. Gerçek buluşlar, düşüncelerin, ya da duyguların tutuşmasından doğar.Max Jacob


  Arasıra seyahat yapmak iyidir. Seyahat, fikirleri genişletir ve öz saygısına düzen verir.Sainte Beuve


  Akıl, insanın külahında bir çividir; ara sıra yumruk yemeden kafasının içine girmez!Türk Atasözü


  Ayyar (kurnaz) tilki art ayağından tutulur.Türk Atasözü


  Âz söyle, öz söyle.Türk Atasözü


  Akıl yaşta değil baştadır, fakat aklı başa yaş getirir.Cenap Sahabettin


  Az konuşup çok dinleyeceksin.Arap Atasözü


  Aşmakta olduğumuz, aşacağımız yollar çok dikenli, çakıllıdır. Ayaklarımız kanayacak, fakat bir gün yol aşılmış olacaktır.Mahmut Esat Bozkurt


  Ağaçlar ne kadar çok yapraklanırsa o kadar az meyva verirler, kitaplar da öyledir.Arap Atasözü


  Asrımızda iyi seçilmiş kitap kolleksiyonu, hakikî bir üniversite tahsili değerindedir.Carlyle


  Asil doğmak fazilet değildir, kendisini asil kılmak fazilettir.Vahap Akay


  Aptalın korkağı taşın büyüğüne sarılır.Türk Atasözü


  Âmir ve memurlara verilen hediye ihanettir.Hz. Muhammed


  Ailesine bağlı olan vatanına da bağlı olur.Namık Kemal


  Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.Claude Bernard


  Alkışlar güzel şeydi... Fakat ne olurdu, arada ağız şapırtısına benzeyenler bulunmasaydı.Arif Nihat Asya


  Aktörlerle farkımız : Onlar komedyayı bile bile oynarlar.C. Şahabeddin
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 4 Tem 2014