70 Bin Kelime-i Tevhid Çekmek

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 9 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


 1. 70 Bin Kelime-i Tevhid


  70 Bin Kelime-i Tevhid Çekmenin Hükmü Nedir

  La ilahe illallah, Muhammedün resulullah cümesine Kelime-i tevhid denir. Kısaca manası, Allahtan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhissalatü vesselam da Onun Resulüdür demektir.

  La ilah illallah, ifadesinin çok söylenmesiyle ilgili rivayetler olmakla beraber, bizzat 70 bin sayısı ile ilgili bir rivayet bulunmuyor.La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur. (et-Terğib vet-Terhib, Münziri, 2/414. Bezzar, Taberaniden.)

  La ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin! (Müsned, 2/359; Hâkim, el-Müstedrek, 4/256; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 1/52)

  Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallahtır. (Tirmizî, Daavât 9; İbni Mâce, Edeb 55)

  Bu ve benzeri rivayetlerden dolayı kelime-i tevhidi söylemenin büyük sevabı olduğu anlaşılıyor. Her ibadetin sevabı hem okuyana hem de o ibadetin sevabı bağışlanan kimseye verilir.

  Bu açıdan ölen kimsenin ruhuna bağışlanmak üzere tevhid çekilmektedir.

  Ne kadar çok çekilirse o kadar sevabı vardır. Bununla beraber bu cümlenin anlamını açıklayan eserleri de okumak ve buna uygun bir hayat yaşamak gerekir. Bunu hem ruh, kalp, akıl gibi manevi duygularımızla, hem de dil, hal, beden ve hayatımızla ne kadar çok tekrar edersek, o kadar sevabı olacaktır.

  Kim, la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh derse, cennet ona vacip olur.

  Ancak, bu sözün olumlu sonuçlarından istifade etmek için, sözü diliyle söyleyip onun gereğini yerine getirmek gerekir. Nitakim Sad b. Ubadeden gelen rivayete göre: Kim la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh dese, kalbiyle ona itaat etse, lisanıyla ona boyun eğse ve Muhammedin Allahın kulu ve resulü olduğuna şahitlik etse, Allah ona cehennemi haram kılar.

  Ayrıca, bir kimse, la ilahe illallah deyip de hemen bunun ardından ölse, bu, o kimsenin imanla kabre girdiğinin delilidir. İmanla kabre giren kimse -günahlarından ötürü cehenneme gitse bile- sonunda oradan çıkıp cennete girecektir. Bu hadislerin bir kısmını bu anlamda yorumlamak mümkündür.

  - Sevabı günahlarından çok olan müminler, direkt cennete gideceklerdir. Günahı ağır basanlar ise bunlardan temizlenmek için cehennemde bir müddet kaldıktan sonra tekrar cennete gireceklerdir. Kafirler ise ebedi Cehennemdedir.