657 Vekalet Ücreti

'Sosyal Konular' forumunda Elfida tarafından 20 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. Vekalet ücreti ne zaman ödenir
  657 vekalet ücreti hakkında bilgi

  Vekalet halinde ödenecek zam ve tazminatlar 2005/8501 sayılı kararnamede düzenlenmiştir. Bu kararnamenin 9'uncu madddesinde 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca vekalet edenlerden aşağıdaki şartları taşıyanlara vekalet ücreti ödeneceği belirtilmiştir.

  "A) 1- Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;
  a) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,
  b) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek Karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,
  c) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,
  kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.