657 Ek Gösterge Tablosu

'Güncel Bilgiler' forumunda ZeuS tarafından 16 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. 657 Ek Gösterge,
  657 Ek Gösterge cetveli,
  657 sayılı kanun ek gösterge tablosu

  657 Ek Gösterge Tablosu

  Göstergeler:

  Madde 43 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/1 md.)

  Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:

  A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıdaki I Numaralı Cetvelde gösterilmiştir.

  I Numaralı Cetvel

  AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (1)

  Kademeler

  Dereceler 1 2 3 4

  1 1320 1380 1440 1500

  2 1155 1210 1265

  3 1020 1065 1110

  4 915 950 985

  5 835 865 895

  6 760 785 810

  7 705 720 740

  8 660 675 690

  9 620 630 645

  -----------------------------------------------------------

  I SAYILI CETVEL (Ek:9/4/1990-KHK-418/3 md.; iptal:Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK-527/3 md.)

  HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN

  DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER

  IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI (Değişik: 03/04/1998 - 4359

  Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;

  a) İlköğretim müfettişleri

  1 3000

  2 2200

  3 1600

  4 1300

  5 1150

  6 950

  7 850

  8 750

  b) Öğretmen ve diğer personel

  1 3000

  2 2200

  3 1600

  4 1100

  5 900

  6 800

  7 500

  8 450

  KAYNAK