657 Becayiş Şartları

'Sosyal Konular' forumunda Sitem tarafından 15 Haz 2011 tarihinde açılan konu

 1. 657 Becayiş Şartları nedir
  657 Becayiş Şartları nelerdir
  657 Becayiş Şartları hakkında bilgi

  657 Becayiş Şartları


  Devlet Memurları Kanunu'nun tanımına göre becayiş aynı devlet kurumuna bağlı kişiler arasında yapılır. Bir diğer deyişle, T.C. Dışişleri Bakanlığı Personeli ile T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Personeli yer değiştiremez. Örneğin, yalnızca Millî Eğitim Bakanlığı'nın Şırnak'a atadığı bir öğretmen ile yine Bakanlık tarafından Kars'a atanmış bir öğretmen yer değiştirebilir.

  Becayiş yapılırken yer değiştiren kişilerin sınıf ve unvanları aynı olmalıdır. Örnek olarak öğretmenler kendi aralarında, doktorlar kendi aralarında, devlete bağlı çalışan inşaat mühendisler kendi aralarında becayiş yapabilirler.

  Becayiş yer değiştirmek isteyen kişilerin doğrudan bireysel isteğine bağlı olarak yapılamaz. Örneğin İstanbul ve Ankara arasında becayiş yapacak Adalet Bakanlığı'na bağlı iki memurun bir dilekçe ile Adalet Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığa başvurması ve bu başvurunun Bakanlıkça da uygun görülmesi şarttır. Buna karşın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, becayiş için atamaya yetkili amirin onayını zorunlu görmüşse de, onay verilmemesi için hiçbir sebep bulunmamaktadır. İdarenin yaptığı ve yapacağı tüm işlemlerin kamu yarına uygun olması gerekmektedir. Becayişte kamu yararı açısından, olumsuz cevap verilmesini gerektirecek hiçbir neden bulunmamaktadır.

  29 Ağustos 2008 tarihinde Kamu İşveren Kurulu ile Yetkili Sendika ve Konfederasyonları arasında gerçekleştirilen 2008 Yılı Toplu Görüşmeleri neticesinde; aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme (becayiş) taleplerinin, hizmet gerekleri ve o bölgeye atanabilme konuşunda gerekli nitelikleri taşıyor olmaları şartıyla yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin kaldırılması hususunda kanuni düzenleme yapılmasında mutabakat kararına varılmıştır.

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'nda 657 Sayılı Kanun'un 73. Maddesi 08.01.2008 tarihinde şu şekilde değiştirilmesi uygun görülmüş fakat henüz yasalaşmamıştır: "Madde 73: Bir Kurum bünyesinde farklı görev yerlerinde çalışmakta olan aynı hizmet niteliklerine sahip aynı unvandaki memurların karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, hizmet gerekleri ve atanabilme için öngörülen diğer şartları taşıyor olmaları kaydıyla yerine getirilir."