60 Büyük Günah

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 13 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Büyük Günahlar
  60 Büyük Günah
  Tevhidi Bozan 60 Günah

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

  Yasak Bazı Fiiller ve Tevhidi Bozan Şeyler

  Allah-u Teâlânın sakındırdığı büyük günahlar çoktur. Kuran ve Sahih Sünnet o günahları işlemekten sakındırmak ve o günahları işleyen kimselere verilecek ceza hakkında birçok nas gelmiştir. Onlardan birkaçına örnek:

  1) Allaha şirk koşmak.

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındakileri dilediği kimseler için bağışlar.

  Nisâ 48

  2) Faiz yemek.

  3) Sihir yapmak.

  4) Cana kıymak.

  5) Yetim malı yemek.

  6) Savaş gününde kaçmak.

  7) Mümin iffetli temiz kadınlara iftira etmek.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

  “Helak edici yedi şeyden sakının.

  Sahabeler:

  −Onlar nedir, ya Rasulullah dediler?

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  “Onlar:

  1) Allaha şirk koşmak,

  2) Sihir yapmak,

  3) Haksız yere Allahın haram kıldığı cana kıymak,

  4) Faiz yemek,

  5) Yetim malı yemek,

  6) Savaş gününde kaçmak ve

  7) İffetli saf mümin kadınlara zina iftirasında bulunmak buyurdu.

  Ebu Davud 2874

  8) Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhinde yalan söylemek.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

  “Kim bilerek aleyhime yalan uydurursa, ateşten oturma yerine hazırlansın.

  İbni Mace 30

  9) Bilerek Ramazan orucunu bozmak.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

  “İslam beş esas üzerine bina olunmuştur:

  1) Allahdan başka ilah olmadığına,

  2) Muhammedin Allahın Rasulü olduğuna şahitlik etmek,

  3) Namaz kılmak,

  4) Zekât vermek,

  5) Ramazan orucu tutmak ve Kâbeyi haccetmek.

  Buhari 169

  10) Zina etmek.

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Zina eden erkek ancak zina eden bir kadınla yahut bir müşrik ile evlenebilir. Zina eden kadın da zina eden bir erkekle yahut da bir müşrikle evlenebilir. Bu müminlere haram kılınmıştır.

  Nûr 3

  11) Devlet başkanının, halkını aldatması.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

  “Hangi lider halkını aldatırsa, o ateştedir.

  Ahmed 20311

  12) Namazı terk etmek.

  13) Zekatı vermemek.

  14) Güç yetirilebildiği halde haccetmemek.

  15) Anne ve babaya asi olmak.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

  “Annesine babasına asi olan, yaptığı iyiliği başa kakan, devamlı içki içen ve sihre inanan cennete giremez.

  Nesei 5639

  16) İçki içmek.

  17) Kibir ve böbürlenmek.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

  “Kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunan kimse cennet giremez.

  Ebu Davud 4091

  18) Yalan yere şahitlik etmek.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

  “Size büyük günahların en büyüklerini haber vereyim mi? Allaha şirk koşmak, anne ve babaya asi olmak, yalan söylemek. Dikkat! ve yalancı şahitlik yapmaktır.

  Buhari 6219

  19) Livata yapmak.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

  “Allah Lutun kavminin işini yapana lanet etsin.

  Hâkim

  20) Zekata ve beytül-mala hainlik etmek.

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Hiçbir Nebinin hainlik etmesi söz konusu değildir. Kim hainlik ederse, kıyamet günü onunla gelir.

  Âl-i İmran 161

  21) İnsanların malını haksız alarak gasbetmek.

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Sorumluluk ancak insanlara zulmedenlere, yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere yönelir. İşte öylelerine acı bir azap vardır.

  Şûrâ 42

  22) Hırsızlık yapmak.

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini kazandıkları şeye karşılık Allahtan bir ceza olarak kesin. Allah azizdir, hâkimdir.

  Mâide 38

  23) Yol kesmek.

  24) Yalan yere yemin etmek.

  25) Yalan söylemek.

  26) İntihar etmek.

  27) Zulmederek hüküm vermek.

  28) Kavatlık ve deyyusluk yapmak.

  29) Kadınların ve oğlanların resimlerine bakmak.

  30) Kadının mahremsiz olarak yolculuk yapması.

  31) Müslümanlar arasında çirkin işlerin yayılmasına razı olmak.

  32) Helal olamayan kadına dokunmak.

  33) Kadınların erkeklere benzemesi.

  34) Erkeklerin kadınlara benzemesi.

  35) Leş, kan ve domuz eti yemek.

  36) Hulle yapmak. Hulle yapan ve yaptıran günahta eşittir.

  37) İdrardan sakınmamak.

  38) Haraç almak.

  39) Riyakârlık ve münafıklık.

  40) Hainlik ve aldatmak.

  41) Dünya malı elde etmek için ilim öğrenmek ve ilmi gizlemek.

  42) Kaderi yalanlamak.

  43) Müslümanlar aleyhine casusluk yapmak.

  44) Lanet etmek, sövmek ve konuşurken çirkin söz söylemek.

  45) Kâhinleri tasdik ve falcıları ziyaret etmek.

  46) Kadının sebepsiz olarak kocasıyla kavga etmesi.

  47) Ruh sahibi varlıkların resmini yapan kimse.

  48) Koğuculuk yapan kimse.

  49) Müslümanlara taşkınlık ve eziyet etmek.

  50) Sahabeye sövmek.

  51) Altın ve ipek giyinmek, altın, gümüş kaplar kullanmak.

  52) Allahın gayrı varlıklar için kurban kesmek.

  53) Sapıklığı çağırmak, dinde kitap ve sünnette delili olmayan bir şeyi ihdas etmek.

  54) Musibet sebebiyle yaka paça yırtmak, yüze tokat vurmak, peruk takmak, dövme yaptırmak, güzel görünmesi için dişleri seyrekleştirmek.

  55) Kardeşine silah yahut kesici demir doğrultmak.

  56) Kişinin kendini, babasının gayrı kimseye nispet etmesi.

  57) Allahın rahmetinden ümit kesmek.

  58) Her nevi ile kumar oynamak.

  59) Haremde karışıklık çıkarmak ve Müslümanların kanını dökmeyi mubah saymak.

  60) Cemaati terk edip tek başına namaz kılmak.

  Bu zikredilen günahların dışında, günah olduğuna Kuran ve Sahih Sünnetten delili olan şeyleri de terk etmek gerekmektedir.