5.sınıf proje ödevleri

'Eğitim Merkezi' forumunda Sitem tarafından 27 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. SOSYAL BİLGİLER
  Örnek Fotoğraflar. (Atatürkün yapmış olduğu inkılâplardan üç tanesi seçilecek. Bu inkılâplarla ilgili eski ve yeni oluşumları gösteren, karşılaştıran resim, yazı çalışması yapılacak.
  Ankarayı kapsayan poster harita çizimi
  Ankarayı kültürel, tarihi, ekonomik açıdan tanıtan, bol resimli bir tanıtım kitapçığı hazırlanması
  Yöremizde bulunan tarihi bir eserin fotoğraflarının çekilerek poster oluşturulması, bilgilerin rapor halinde sunulması
  Tüm illerde (81 il) üretilen en önemli bitkiyi ya da işlenen madeni, ya da o ilde yetişen hayvanı araştırarak; resimlerle zenginleştirilmiş bir tanıtım kitapçığı hazırlanması
  İlimizi konu edinen Spor, Güncel Haber, Ekonomi, Hava Durumu sayfalarını içeren aylık bir gazetenin çıkarılması
  Karton üzerine oturduğumuz mahallenin krokisinin çizilmesi ve mahalle muhtarıyla mahalle hakkında bilgilendirici röportaj hazırlanması
  Sivil savunma müdürüyle ilçemizin deprem bölgesinde olması nedeniyle olası büyük bir depremin sonuçlarını hafifletme konusunu baz alan röportaj yapılması, rapor halinde sunulması
  Çocuk Hakları
  Türkiye haritası ve bölgelerin coğrafi özellikleri
  Türkiye haritasından yapboz yapımı
  Bayrağımız
  Yaşadığımız yerde sorun olarak gördüğümüz bir durumun çözümüne yönelik, yerel yönetim birimlerini harekete geçirmek amacıyla kamuoyu oluşturmak.)
  Okulumuz ve yakın çevresinin krokisini değişik materyaller kullanarak hazırlayınız.
  Yaşadığımız yerin tarihi, kültürel özellikleri, gelenek göreneklerini, oyun, müzik ve yemeklerini konu alan proje çalışması
  Okulumuz ve yakın çevresinin krokisini değişik materyaller kullanarak hazırlayınız.
  Yaşadığımız yerin tarihi, kültürel özellikleri, gelenek göreneklerini, oyun, müzik ve yemeklerini konu alan proje çalışması
  Bölgemizin ekonomik, kültürel, iklim, yeryüzü şekilleri, eğitim, ulaşım ile ilgili araştırma

  FEN VE TEKNOLOJİ
  Sigara ve alkolün zararlarını anlatan çalışma yapılması
  Güneş panellerinin (güneş toplayıcısı) nasıl yapıldığı ve nasıl çalıştığı
  Termometre yapılması
  Robot,ev,araba.gibi bir nesne tasarlayarak, içini aydınlatmak üzere bir elektrik devresi hazırlayın
  Okul bahçesinin sürekli temiz olabilmesi için neler yapılabilir? Konu ile ilgili bir proje hazırlayın
  14 günlük ay gözlem raporu
  Güneş saati yapılması
  Dünya Güneş ve Ayın hareketini gösteren model hazırlama
  Ses Kirliliğini önleyen bir proje
  Masa lambası yapımı
  Bilime emeği geçen bir bilim adamının yaşamını araştır. (Edison, Newton)
  Elektrik hangi yollarla üretilir? Elektriğin, santrallerden ve barajlardan evimize geliş öyküsü
  Çağımızın en önemli hastalığı olan kanser hastalığına neden olan etkenler ve korunma yolları
  Güneş Tutulması ve Modeli
  Suyun Canlılar İçin Önemi İle İlgili Araştırma
  Dengeli Ve Yeterli Beslenme İle ilgili Araştırma
  Vitaminler Ve Bulunduğu Besinler konulu araştırma
  Kaynama, Erime ve Donma Noktalarını Bilmenin Günlük Hayatımıza Getireceği Yararlar
  Güneş Paneli Hazırlama
  Sürtünmenin Günlük Yaşamımızdaki Yararlarını ve Zararları ile ilgili rapor
  Kültür ve Turizm Bakanlığında çalıştığınız düşünülerek ülkemizdeki UNESCO Dünya
  Ortak Miras Listesi içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizi anlatan bir tanıtım kitabı hazırlama (Grup)
  Enerji kaynakları nelerdir? Enerji kaynaklarının kullanım alanları nelerdir?
  Hayatımızda Elektriğin Önemi ve Elektrik Devresi Hazırlama
  Güneş Tutulması ve Modeli
  Sindirim Organları Ve Sindirim Organları İle İlgili Maket Hazırlama
  Boşaltım Organları ve Boşaltım Organları İle İlgili Maket Hazırlama
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Haz 2014
 2. TÜRKÇE
  Drama çalışması ( Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğunuzu düşününüz. Yaşadığınız yerdeki halkı, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanında, Milli Mücadeleye katkıda bulunmaya ikna etmek için bir toplantı düzenlediğinizi farz ediniz. Grup çalışması ile bu toplantıyla ilgili bir drama hazırlayınız)
  Bir aylık düzenli günlük tutma
  Atatürk Gülümsüyor neden?
  Şiirlerle Türkiye
  En az üç kişinin oynayabileceği bir tiyatro metni hazırlanması
  Her biri en az 3 kıtadan oluşan 20 adet şiir yazarak, bir şiir kitabı oluşturulması
  En az 5 sayfadan oluşan bir öykü yazılması
  Çocuk dergisi hazırlanması

  MATEMATİK
  Sınıfımızın tabanını marley veya fayansla döşeyeceksiniz. Ne renk ve boyutta, hangi şekilde (kare, dikdörtgen),nasıl bir örüntüyle döşeyeceksiniz? Kaç tane döşeme malzemesi gerekir?
  Kesir ve ondalık sayılardan oluşan 10 tane bulmacanın hazırlanması
  Hangi renkler hangi örüntüyle döşenecek? Kaç Yeni Türk Lirasına mal olur?
  Farklı geometrik cisimler ve nesneler kullanarak hayalinizdeki evin tasarımını 3 boyutlu olarak yapınız
  Okulunuza bir basketbol sahası yapılacaktır. Bunun için ne kadar maliyet gerekir?(Grup)
  Fasulye, çörek otu, nohut, barbunya bitkilerinin gelişimini çizgi grafiği ile gösteriniz.
  Sınıfa perde dikilecektir. Bir öğrenciye düşen para miktarını bulunuz.( Grup)
  Farklı geometrik cisimler ve nesneler kullanarak hayalinizdeki evin tasarımını yap
  Eskiden kullanılan ama Atatürk devrimleri ile değiştirilen ölçü aletlerini karşılaştırma
  Miladi takvim yapma
  Dört İşlemle İlgili Materyal Hazırlama
  Matematik Dergisi Çıkarıyoruz (Grup)
  Meslek Gruplarını Tanıyalım.
  Maketimizi Yapıyoruz. ( mahalle maketi)
  Boşa Akan Sularımız
  Abaküs Yapımı
  Uçurtma Yapalım
  Basketbol Sahası Yapımı
  Çizgi Grafiği (Grup)
  Ünlü matematikçi Gauss un yaşamının araştırılması

  GÖRSEL SANATLAR
  Kültürel mirasın korunması konulu afiş çalışması.
  Çağdaş sanat akımlarının tanıtılması ve örneklendirilmesi
  Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatının tanıtılması. Çağdaş Türk resmi hakkında bilgi sahibi olunması
  Güzel sanatlar dallarını tanıya bilme.( Seramik, heykel, resim, grafik, bu alanları tanıma, bilgi sahibi olma.
  Farklı Sanat Dallarını bir arada kullanarak özgün çalışmalar yapmak, heykel, resim, grafik, bu alanlardan iki ya da birkaç alan etkinlikler birleştirerek üç boyutlu özgün işler çıkartabilmek.

  MÜZİK
  Orkestraların tarihsel gelişiminin araştırılması
  En az 3 kıtadan oluşan bir sınıf marşı yazılarak bestelenmesi
  Müzik çalgılarının tanıtımının yapılması
  Ülkemizde düzenlenen müzik festivallerinin araştırılması
  Besteci, yorumcu ve müzisyenlerin yaşam ve müzik öyküsünün araştırılması
  Popüler müzik tarihinin incelenmesi
  Cumhuriyetten günümüze kadar bestelenen çocuk şarkıları dağarcığının oluşturulması
  İlk Türk Operası olan Özsoy Operasının araştırılması

  TRAFİK GÜVENLİĞİ
  Trafikten sorumlu ve yetkilisiniz. Isparta trafiğine çözüm projesi geliştiriniz.
  İhtiyaç olarak gördüğünüz ve var olmayan yeni bir trafik levhasının hazırlanması.

  BEDEN EĞİTİMİ
  Kış olimpiyatları hakkında bilgi toplanması. Bu olimpiyatlar yapılırken neler göz önüne alınmalı. Yaz olimpiyatları ile mukayese edip aradaki farklarını inceleyin. Kış olimpiyatları yapabilen ülkelerin özelliklerini de araştırınız.
  Günümüzde dünya da spor alanın da çok başarılı olmuş 5 sporcu hakkında bilgi verin ve bunların ortak noktalarını araştırın. Günlük yaşamları, antrenman hayatları ve yarışma öncesi ile sonrasını inceleyin.
  Düzenli kendine özgü ritmik hareketler sergileme.
  Kendine özgü hareketlerle oluşturduğu bir oyunu oynama.

  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
  Hayalindeki cami nasıl olmalı? Bir cami yapıtının tasarlanması
  Evrende bir düzen olduğunu fotoğraflarla ispat ediniz?
  Günlük yaptığımız duaları derleyiniz?
  Sevinçli ve üzüntülü anlarımızda yapılan duaları derleyelim.
  Cami içinde ve dışında buluna camiye ait bölümleri fotoğraflayarak albüm oluşturunuz?
  Farz olarak yaptığımız ibadetlerimiz dışında çevremizde yapıldığını gördüğümüz diğer ibadetler hakkında bilgi toplayınız?
  Hacı uğurlama merasimini izleyerek gördüklerinizi ve hissettiklerinizi anlatınız?
  Ramazan ayındaki oruç ibadetinin hangi davranışlarımızı güzelleştirdiğini tespit ediniz.
  Kadir gecesini gözlemleyerek çevremizde bulunan insanların yaptıklarını yazınız?
  Çevremizde bulunan toplumsal mekânlar hakkında bilgi toplayarak hangi amaçla kullanıldıklarını araştırınız?
  İlçemizdeki trafik işaretlerini resimleyerek hangi anlamlar taşıdıklarını araştırınız?
  Çevremizde buluna engelli büyüklerimizle söyleşi yaparak ilçemizde yaşadıkları sıkıntıları tespit edelim.
  Camilerimizin namaz kılmak dışında başka hangi amaçlar için kullanılabileceğini araştırınız?
  Camilerdeki cemaat sayılarının artırılası için neler yapılabilir araştırınız?
  Camilerin temizliği için neler yapılabilir?
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Haz 2014