4.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Soruları ve Cevapları

'Ders notları' forumunda EyLüL tarafından 8 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. 4.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Soruları ve Cevapları

  DOĞAL SAYILAR

  1. 6, 0, 9 rakamları ile yazılabilen üç basamaklı en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayının farkı kaçtır?

  A. 261 B. 351 C. 361 D. 251

  2.Birler bölüğünde 308, binler bölüğünde 300 doğal sayıları olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A. 308 300 B 300 308 C. 300 300 D. 308 308  3.Toplamları 264 olan ardışık üç doğal sayının en büyüğü kaçtır?

  A. 89 B. 88 C. 87 D. 86

  4.Rakamlarının sayı değerleri toplamı 6 olan iki basamaklı kaç tane sayı vardır?

  A. 8 B. 7 C. 6 D. 5

  5.346 351 sayısındaki 6 rakamının sayı değeri 2 azaltılırsa sayının değeri kaç azalır?

  A. 1000 B. 2000 C. 2500 D. 3000


  6.310254 sayısındaki 1 ile 4'ün yerleri değiştirilince aşağıdaki sayılardan hangisi elde edilir?


  A. 452013 B. 520143 C. 340251 D. 152043

  7.403 020 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A.(4x100 000) + (3x10 000) + (2x10) B.(4x10 000) + (3x1000) + (2x10)

  C.(4x10 000) + (3x100) + (2x10) D.(4x100 000) + (3x1000) + (2x10)

  8."On beş bin altı yüz iki" doğal sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

  A. 15 612 B. 15 602 C. 16 605 D. 15 206  9.2, 7, 0, 5 rakamları ile yazılabilecek üç basamaklı ve basamakları birbirinden farklı en büyük tam sayı ile en küçük tam sayı arasındaki fark kaçtır?

  A. 445 B. 495 C. 547 D. 605

  10.6aa5 dört basamaklı sayısında "a"ların, basamak değerleri toplamı 330 ise "a" kaçtır?

  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


  11.5b3b sayısı dört basamaklı bir sayıdır. "b"lerin basamak değerlerinin toplamının

  2 katı 606 ise b'nin sayı değeri kaçtır?
  A. 9 B. 6 C. 3 D. 1

  12. 5 x □ < 90 sıralamasında □ yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?

  A. 16 B. 17 C. 18 D. 19

  13. 3a2a dört basamaklı bir sayıdır a'ların basamak değerleri toplamı 606 ise a kaçtır?

  A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

  14. "600 012" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A. altı yüz bin on iki B. altmış bin on iki C. altı yüz bin yüz ikiD. altı bin yüz on iki

  15."Yüz bin on bir" sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

  A. 100 111 B. 101 101 C. 101111 D. 100 011

  16. Birbirinden farklı iki basamaklı dört sayının toplamı 172 ise bu sayılardan en büyük ikisinin toplamı en çok kaç olabilir?

  A. 168 B. 151 C. 120 D. 100

  17. "54 087" sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri ile onlar basamağındaki rakamın basamak değeri arasındaki fark kaçtır?

  A. 4000 B. 3990 C. 3920 D. 3900

  18. "608 302" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A. altmış bin üç yüz iki B. altı yüz sekiz bin üç yüz iki

  C. altı yüz sekiz bin yüz iki D. altı yüz bin üç yüz iki

  19.Ardışık üç tek sayının toplamı 321 ise en küçüğü kaçtır?

  A. 95 B. 103 C. 105 D. 107

  20. 5,7.2 rakamları ile yazılabilecek en büyük çift sayı ile en küçük tek sayının toplamı kaçtır?

  A.1027 B.1072 C.1279 D.1927

  CEVAP ANAHTARI

  1. B 2. B 3. A 4. C 5. B 6. D 7. D 8. B 9. C 10. C

  11. C 12. B 13. D 14. A 15. D 16. B 17. C 18. B 19. C 20.C