4. Mehmet Dönemi

'Osmanlı Tarihi' forumunda EyLüL tarafından 8 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. 4. Mehmet Dönemleri
  4. Mehmet Dönemi Hakkında Bilgi

  IV.MEHMET DÖNEMİ (1648 – 1687 )

  Osmanlı –Venedik İlişkileri (1645-1669)
  İlişkilerin odak noktasında Akdeniz’de üstünlük mücadelesi yatmaktaydı.Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki toprakların güvenliği için Girit’in alınması gerekiyordu.Sultan İbrahim’in azlettiği Sümbül Ağa Mısır’a giderken gemisi Venedik korsanları tarafından yağmalandı.Bu olay üzerine Girit kuşatıldı(1645).Fakat Kandiye Kalesi alınamadı.Savaş uzun süre devam etti.

  Venedik bir ara Çanakkale Boğazını abluka altına aldı.Girit savaşı bir anda Osmanlı-Haçlı mücadelesine döndü.Papalık önderliğinde İspanya ve Fransa Venedik’e yardıma geldiler.Köprülü Fazıl Ahmet Paşa önderliğinde Çanakkale önlerinde Venedik yenilgiye uğratıldı.Yaklaşık 25 yıl devam eden Girit kuşatması Kandiye’nin alınmasıyla sona erdi.Denizlerde son başarı kazanıldı.Girit kuşatmasının uzun sürmesi ,Osmanlı deniz gücünün Avrupa denizciliğine göre geri kaldığını açığa çıkardı.

  Köprülüler Dönemi

  Osmanlı-Venedik savaşı sürerken Girit’e istenilen yardımın gönderilemeyişi,ülkede isyanların sürmesi,rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması ve sadrazamlığa getirilen devlet adamlarının başarılı olamayışı,bunalımı arttırdı.IV.Mehmet ,devleti içine düştüğü bunalımdan kurtarması için Sadrazamlığı ihtiyar vezir Köprülü Mehmet Paşaya teklif etti.Mehmet Paşa görevin kabulü için bazı şartlar ileri sürdü.Bunlar şunlardır :

  Saray devlet işlerine karışmayacak.
  Devlet işleriyle ilgili sunacağı her teklif kabul edilecek.
  Memurluklara istediği kişiyi atayacak.
  Hakkında şikayet olursa ,önce savunması alınacak,sonra karar verilecek.
  Şartları kabul edilen Mehmet Paşa 1656’da sadrazamlığa atandı.Köprülü Mehmet Paşa önce İstanbul’da güvenliği sağladı,Girit’e yardım gönderdi,Venedik’i Çanakkale Boğazından uzaklaştırdı.Bu dönemde Köprülü Mehmet Paşa’dan başka aynı aileden Fazıl Ahmet Paşa,Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Fazıl Mustafa Paşalar sadrazamlık yaptılar.

  Osmanlı-Avusturya İlişkileri

  Erdel Beyi Rakoçi ,Eflak ve Boğdan beyleriyle anlaşarak Osmanlı idaresine karşı isyan etti.Köprülü Mehmet Paşa isyanı dağıttı.Rakoçi Avusturya’ya sığındı.Rakoçi’nin kışkırtmasıyla Avusturya Erdel sorununa karıştı.Bozulan ilişkiler savaşa dönüştü.Fazıl Ahmet Paşa Uyvar kalesini aldı.Zerinvar’da Avusturya’yı yendi.Avusturya’nın isteği üzerine Vasvar Antlaşması imzalandı(1664).Buna göre;
  Osmanlının Erdel üzerindeki egemenliği kabul edilecek
  Uyvar ve Neograt Osmanlı’da,Zerinvar kalesi ise Avusturya’da kalacaktı.
  Osmanlı Devleti Avusturya ve Erdel’den kuvvetlerini çekecek,Avusturya iki yüz bin kuruş savaş tazminatı ödeyecekti.

  Alıntıdır
   


Yükleniyor...