4. Mehmet Dönemi

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 8 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. 4. Mehmet Dönemleri
  4. Mehmet Dönemi Hakkında Bilgi

  IV.MEHMET DÖNEMİ (1648 – 1687 )

  Osmanlı –Venedik İlişkileri (1645-1669)
  İlişkilerin odak noktasında Akdenizde üstünlük mücadelesi yatmaktaydı.Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrikadaki toprakların güvenliği için Giritin alınması gerekiyordu.Sultan İbrahimin azlettiği Sümbül Ağa Mısıra giderken gemisi Venedik korsanları tarafından yağmalandı.Bu olay üzerine Girit kuşatıldı(1645).Fakat Kandiye Kalesi alınamadı.Savaş uzun süre devam etti.

  Venedik bir ara Çanakkale Boğazını abluka altına aldı.Girit savaşı bir anda Osmanlı-Haçlı mücadelesine döndü.Papalık önderliğinde İspanya ve Fransa Venedike yardıma geldiler.Köprülü Fazıl Ahmet Paşa önderliğinde Çanakkale önlerinde Venedik yenilgiye uğratıldı.Yaklaşık 25 yıl devam eden Girit kuşatması Kandiyenin alınmasıyla sona erdi.Denizlerde son başarı kazanıldı.Girit kuşatmasının uzun sürmesi ,Osmanlı deniz gücünün Avrupa denizciliğine göre geri kaldığını açığa çıkardı.

  Köprülüler Dönemi

  Osmanlı-Venedik savaşı sürerken Girite istenilen yardımın gönderilemeyişi,ülkede isyanların sürmesi,rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması ve sadrazamlığa getirilen devlet adamlarının başarılı olamayışı,bunalımı arttırdı.IV.Mehmet ,devleti içine düştüğü bunalımdan kurtarması için Sadrazamlığı ihtiyar vezir Köprülü Mehmet Paşaya teklif etti.Mehmet Paşa görevin kabulü için bazı şartlar ileri sürdü.Bunlar şunlardır :

  Saray devlet işlerine karışmayacak.
  Devlet işleriyle ilgili sunacağı her teklif kabul edilecek.
  Memurluklara istediği kişiyi atayacak.
  Hakkında şikayet olursa ,önce savunması alınacak,sonra karar verilecek.
  Şartları kabul edilen Mehmet Paşa 1656da sadrazamlığa atandı.Köprülü Mehmet Paşa önce İstanbulda güvenliği sağladı,Girite yardım gönderdi,Venediki Çanakkale Boğazından uzaklaştırdı.Bu dönemde Köprülü Mehmet Paşadan başka aynı aileden Fazıl Ahmet Paşa,Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Fazıl Mustafa Paşalar sadrazamlık yaptılar.

  Osmanlı-Avusturya İlişkileri

  Erdel Beyi Rakoçi ,Eflak ve Boğdan beyleriyle anlaşarak Osmanlı idaresine karşı isyan etti.Köprülü Mehmet Paşa isyanı dağıttı.Rakoçi Avusturyaya sığındı.Rakoçinin kışkırtmasıyla Avusturya Erdel sorununa karıştı.Bozulan ilişkiler savaşa dönüştü.Fazıl Ahmet Paşa Uyvar kalesini aldı.Zerinvarda Avusturyayı yendi.Avusturyanın isteği üzerine Vasvar Antlaşması imzalandı(1664).Buna göre;
  Osmanlının Erdel üzerindeki egemenliği kabul edilecek
  Uyvar ve Neograt Osmanlıda,Zerinvar kalesi ise Avusturyada kalacaktı.
  Osmanlı Devleti Avusturya ve Erdelden kuvvetlerini çekecek,Avusturya iki yüz bin kuruş savaş tazminatı ödeyecekti.

  Alıntıdır
   


Similar Threads: Mehmet Dönemi
Forum Başlık Tarih
Tarih Bölümü 4. Mehmet Dönemi Islahat Çalışmaları 12 Haziran 2012
Tarih Bölümü 4. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları 10 Haziran 2012
Tarih Bölümü 4. Mehmet Dönemi Islahatları 9 Haziran 2012
Tarih Bölümü 3. Mehmet Dönemi 17 Mayıs 2012
Tarih Bölümü 2. Mehmet Dönemi Olayları 2 Nisan 2012