4 B Sözleşmeli Personel Alımı 2011

'Sosyal Konular' forumunda Elfida tarafından 13 Haz 2011 tarihinde açılan konu

 1. 4B sözleşmeli personel alımı haziran 2011
  2011 sözleşmeli personel alımı ilanı


  TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİNE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS Lisans sınavı sonucuna göre, Bakanlığımız Araştırma Enstitülerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, sözleşmeli Mühendis, Biyolog ve Veteriner Hekim alınacaktır.

  I. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA

  ARANACAK ŞARTLAR

  A) GENEL ŞARTLAR

  Yerleştirme yapılan pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

  1) Türk vatandaşı olmak.

  2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

  4) Sağlık bakımından mühendis, biyolog ve veteriner hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. (Yerleştirmeye hak kazanan adaylar, bu durumu sözleşme imzalanmadan önce sağlık kurulu raporu ile belgelendireceklerdir.)

  5) İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

  6) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

  7) KPSS'ye girmiş ve (2010-KPSS Lisans) sonuçlarına göre KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

  8) Son bir (1) yıl içinde herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine göre sözleşmeli bir pozisyonda çalışmamış olmak.

  B) ÖZEL ŞARLAR

  Başvuracak kişilerin genel şartlara ilave olarak, başvurduğu sözleşmeli pozisyona ilişkin aranan niteliklere de haiz olması gerekmektedir.

  Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve aranan nitelikler (Yüksek Lisans ve yabancı dil gibi) aşağıda tablo halinde verilmiştir. Bu şartları taşımayanlar ile sözleşme yapılmayacaktır.