4 B Geçici Görevlendirme 2011

'Sosyal Konular' forumunda Elfida tarafından 10 Haz 2011 tarihinde açılan konu

 1. 2011 4B Geçici Görevlendirme
  4B geçici görevlendirme hakkında bilgi

  657 sayılı DMK’nın 4/b maddesine tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelin geçici görevlendirilip görevlendirilemeyeceği konusunda tartışmalar devam etmekte. Bir çok sözleşmeli personel eğitim adı altında geçici görevle isteği dışında farklı yerlere görevlendirilmektedir. Maksadına aykırı olarak resen yapılan geçici görevlendirmeler sözleşmeli personelin mağduriyetine sebebiyet verdiği, hatta bir çok idareciler tarafından bu durumun tehdit unsuru olarak kullanıldığı da bilinmektedir. Öte yandan, zaman zaman yapılan geçici görevlendirmelerde bir aylık süre dahi aşılmakta ve bu görevlendirmelere dayanak olarak ta idarenin takdir yetkisi gösterilmektedir.

  Türk Sağlık Sen genel merkezi, anılan geçici görevlendirmelerin maksadına matuf olarak yapılmaması ve sözleşmeli personelin mağduriyetine sebebiyet vermesi nedeni ile dava açma yoluna gitmiştir.

  Yozgat İdare Mahkemesinde açtığı dava sonucunda yapılan bir aylık geçici görevlendirmenin hizmet içi eğitim maksadı ile yapılmadığı personel ihtiyacının giderilmesine yönelik yapıldığı gerekçesi ile görevlendirme işleminin iptaline karar vermiştir.

  Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci mahkeme kararı ile ilgili bir değerlendirme yaparak bir kez daha hukuk kuralları dışı keyfi uygulamalar ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını mağdur eden idarecileri uyardı. Genel Başkan Önder Kahveci; “Üreten yol gösteren ve hak ettiğini alan bir sendikacılık anlayışı çerçevesinde yürüttüğümüz sendikal mücadele neticesinde bir çok mağduriyetleri açtığımız davaları kazanarak giderdik. Bu yönde yaptığımız girişimler ve kazanımlar sayesinde sendikal örgütlenmenin önünü açtık, bir çok sendikaya örnek olduk. Bu anlamda yaşanan gelişmeler ve yapılan düzenlemelerin temelinde Türk Sağlık Senin girişimleri ve kazanımlarının olduğu sağlık ve sosyal hizmet çalışanları tarafından bilinmektedir. Keza, son olarak 4/B’li bir üyemizin maksadına aykırı olarak yapılan geçici görevlendirme işleminin iptali için açtığımız davayı kazanarak bu yönde ilk olmanın gururunu yaşamaktayız.” dedi. Söz konusu kararın herkese ve her kesime örnek teşkil etmesi bakımından önemli olduğunu vurgulayan Genel Başkan Kahveci, hizmet içi eğitim zemini oluşturulmadan farklı gerekçelerle resen yapılan geçici görevlendirmelerin iptal edilmesi amacı ile şube başkanlıklarımıza bildirilmesi halinde her türlü hukuki desteği vereceklerini ifade etti.

  Alıntıdır​