4 B Eş Durumu Tayini 2011

'Sosyal Konular' forumunda ZORBEY tarafından 9 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. 4 b eş durumu yönergesi 2011
  4 b eş durumu 2011
  2011 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Eş Durumu Kurası
  4 b eş durumu tayini şartları


  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların, memur kadrolarına atanma işlemlerinin 03/08/2011 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu nedenle 4924 sayılı Kanun kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası 09/06/2011 tarihli ve 118353 sayılı yazımızla daha sonra belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Bu tarihe kadar yapılmış başvurular iptal olmuştur.


  2011 eş durumundan tayin pozisyonları açıklandığı andan itibaren buu başlıktan takip edebilirsiniz.

  Eş durumu nedeniyle yer değişikliği

  (1) Eş durumu nedeniyle il’ler arası yer değişikliği için boş sözleşmeli personel pozisyonları her yıl ocak ve temmuz aylarında Bakanlıkça tespit ve ilan edilir. Bu pozisyonlara yerleştirme kura ile yapılır.
  (2) Sözleşmeli personelin, eş durumu nedeniyle il’ler arası yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için;
  a) Bakanlığın o il’de boş pozisyon ilan etmiş olması,
  b) Pozisyonunun vizeli olduğu il’de fiilen en az bir yıl çalışmış olması,
  c) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu belgelemesi,
  ç) Eşinin, stratejik personel olması veya 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilmesi,
  gerekir.
  (3) Aile birliğinin, D ve C hizmet gruplarında ve daha alt hizmet bölgesinde/grubunda doluluk oranı daha düşük olan bir il’de, doluluk oranlarının eşit olması halinde ise sözleşmeli personelin çalıştığı il’de sağlanması esastır. Eşlerden her ikisinin de sözleşmeli personel olması halinde üst durumda olan eşin çalıştığı il’e; eşlerden birinin sözleşmeli diğerinin kadrolu personel olması halinde ise sözleşmeli eşin çalıştığı il’e; öncelikle bakılarak diğer eşin görev yeri D ve C hizmet grubunda bulunan eş’e bağlı olarak değiştirilebilir. Bu durumların gerçekleşmemesi halinde, üst hizmet bölgesi/grubunda bulunan eşin görev yeri, alt hizmet bölgesi/grubunda bulunan eş’e bağlı olarak değiştirilebilir. Ancak, eşlerden biri 5 veya 6 ncı hizmet bölgesinde ise pozisyon ve standardın uygun olması halinde diğer eş bu il’e atanabilir.
  (4) Eş durumu açısından üstlük ve astlık durumu sırasıyla; diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atandığı pozisyon unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atandığı pozisyon unvanları, orta öğretim mezunlarının atandığı pozisyon unvanları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan şeklindedir.
  (5) Kadrolu personelin, sözleşmeli eşin görev yaptığı il’e nakil talebinde bulunabilmesi için o il’de standardın uygun olması şarttır. Kadrolu eşin, standardın uygun olmaması nedeniyle sözleşmeli eşin bulunduğu il’e atanamadığının, sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvurularının alındığı tarihler arasında belgelendirilmesi halinde sözleşmeli personel, kadrolu eşin görev yaptığı il’e yer değişikliği talebinde bulunabilir.
  (6) Bu madde hükümlerine göre; en son yapılan eş durumu kurası için boş pozisyon ilan edilmemiş olması veya sözleşmeli personelin en son yapılan kura sonucu kadrolu çalışan eşinin bulunduğu il’e yerleştirilememesi durumunda, standardın uygun olması ve bir sonraki eş durumu kurası için boş sözleşmeli personel pozisyonlarının ilan edileceği tarihe kadar başvuruda bulunması kaydıyla kadrolu personel, sözleşmeli eşin görev yaptığı il’e atanır.
  (7) Kadrolu personelin eşinin, diğer kamu kurum veya kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışması halinde ise kadrolu personel, eşinin görev yaptığı il’e standardın uygun olması kaydıyla atanır.
  (8) Sözleşmeli personel, eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebini PBS üzerinden yaparak, istenen belgeleri birim amirine imzalattığı PBS formuna eklemek suretiyle doğrudan Bakanlığa gönderir. Yer değişikliği talebi, yukarıda belirtilen şartlar ve mevzuata göre incelenerek talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi ve diğer hususlar Bakanlıkça ilan edilir.
  (9) PBS üzerinden kesinleştirilmeyen veya PBS üzerinden kesinleştirilip süresi içinde Bakanlığa gönderilmeyen başvurular ile başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan başvurular, Bakanlıkça değerlendirmeye alınmaz.
  (10) Yerleştirme sonuçları Bakanlıkça ilan edilir.
  (11) Kura sonucu, eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliğine hak kazanan personelin atamaları Bakanlık tarafından il emrine yapılır. Bu personelin il içerisinde görev yapacakları hizmet birimleri, Bakanlıkça tespit edilen tarihler arasında Müdürlükler tarafından belirlenir. Görev yeri değiştirilen personel ile yeniden sözleşme imzalanır.