4 B Doğum İzni 2011

'Sosyal Konular' forumunda Elfida tarafından 9 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. Sözleşmelilerde doğum izni
  2011 4B doğum izni

  Kamu Senden yapılan açıklama;
  SÖZLEŞMELİLERE DOĞUM İZNİ KONUSUNDA DA FARKLI UYGULAMA YAPILAMAZ.

  7 sayılı yasanın 104. maddesinde Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir.

  Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Hükmü yer almaktadır.

  657 sayılı yasanın 104. maddesi uyarınca kadın memurlara beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgelendiği takdirde isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilmekte, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası izinlerine eklenebilmektedir. Ancak; aynı yasanın 4/B maddesi yarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin doğum öncesinden kalan izinlerinin doğum sonrası izinlere eklenmediği yönünde sendikamız genel merkezine şikâyetler gelmesi üzerine bu konuda bir açıklama yapılması ve Valiliklerin bu konuda bilgilendirilerek mağduriyetlerin engellenmesi için yazılı başvuruda bulunduk.