3. Selimin Kişilik Özellikleri

'Tarih Bölümü' forumunda Masal tarafından 20 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. 3. Selimin Kişiliği


  Sultan 3. Selimin Kişiliği Hakkında Bilgi  Sultan 3. Selim sanatçı ruhuna sahip bir padişahtı. Edebiyatla ve müzikle ilgilenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultanın oğlu olan 3. Selim, Osmanlı padişahları içinde sanata en önem veren kişilerden biridir. Sanatçı bir kişiliğe sahip olan 3. Selimin bir çok bestesi vardır.

  İlk defa 1797 yılında III. Selim zamanında İstanbula Avrupadan gelen bir grup opera gösterisi sergiledi. Fransız mimar ve ressam Antoine Ignace Melling İstanbulda birçok yapılar inşa etti.

  Mûsikîye genç yaşında başlamış ve bu güzel sanatla en ziyade şehzâdeliği zamanında meşgul olmuştur. Tahta çıkınca saltanat gaileleri, hükümet işleri, yenilik teşebbüsleri onun bu meşguliyetine az çok mâni olmuşşsa da , vakid buldukça yine yeni yeni besteler vücûde getirmekten geri kalmamış ve kendisinin doya doya uğraşamadığı bu güzel sanat müntesiblerini dâima teşvik ve himaye etmiştir.

  Asırlardan beri işlene işlene en güzel eserlerin bestelendiği belli başlı makamlardan başka Isfahanek-i cedid, Hicazeyn, Şevk-i dil, Arazbar-bûselik, Hüseyni-zemzeme, Rast-ı cedid, Pesendide, Neva-kürdi, Gerdaniye-kürdi, Sûzidilârâ, Şevkefzâ makamları onun meydana getirdiği birleşik makamlardır.

  İlhami mahlasıyla birçok şiirler yazdı ve çok sayıda şarkı besteledi. Klasik Türk Müziğindeki suzidilara, şevkefza, şevk-u tarab, Arazbarbûselik ve nevakürdi makamları III. Selimin buluşlarıdır. Dini müzik olarak ayin, durak, nat, ilahi formunda, din dışı müzik olarak Kâr, beste, semai, şarkı, köçekçe, peşrev, saz semaisi formunda 64 civarında eser bestelemiştir.