3. Selimin Getirdiği Yenilikler

'Tarih Bölümü' forumunda Masal tarafından 18 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. 3. Selim Dönemi Yenilikleri


  Sultan 3. Selim Islahatları  III. Selim (Saltanatı 1789-1807) 18.yüzyılın ıslahatçı geleneği içinde yetişmiş ve daha veliaht iken, ihtilâl öncesi Fransa'nın son kralı olan XV.Lui ile, yapılabilecek ıslahat konusunda gizlice mektuplaşmış, O'ndan tavsiyeler almıştı. Bu davranış, III. Selim'in ıslahat yolunda hedeflerinden daha ileri gitmek niyetinde olduğunu gösterir.

  III. Selim dönemin en anlamlı ıslahatı hiç şüphesiz Nizam-ı Cedit hareketidir.

  Nizam-ı Cedit'in mali kaynağını sağlayıp denetlemesi için İrad-ı Cedit i kurmuştur.

  Kurduğu Nizam-ı Cedit'in eğitimi için Selimiye ve Levente eğitim kışlaları kurmuştur.

  Bununla birlikte yenilik (ıslahat) devrinde Fransız orduları Napolyon'un kumandasında Mısır'a asker çıkardı 1798. Osmanlı ordusu Akada Napolyon'u durdurdu.

  Zayıflamış olan donanma tekrar elden geçirildi modernleştirilde ve gemi sayısı artırıldı.

  Kara ve deniz kuvvetleri için mühendislik merkezleri açılarak, yurtdışından uzmanlar getirtilerek eğitim vermesi sağlandı.

  Yerli üreticileri korumak için kapitülasyonların etkilerini azaltmaya çalıştı ve yerli malları kullanmaya teşvik çalışmaları yürüttü.

  Avrupa ülkelerinde sürekli elçilikler açtı. Böylece Avrupadaki gelişmeleri daha yakın takip edebilecek ve Avrupa ülkeleri ile ilişkileri geliştirecekti.

  Dar üt-Tibeti-il Amire (devlet matbaası) kuruldu.