3. Selim ve Alemdar Olayı

'Tarih Bölümü' forumunda Masal tarafından 14 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. 3. Selim ve Alemdar Mustafa Paşa Olayı


  3. Selim Dönemi Alemdar Vakası


  Alemdar Mustafa Paşa II. Mahmutun ünlü sadrazamı, Rusçuklu bir yeniçeri ağasının oğludur. Ruslarla yapılan bir savaşa genç yaşta bayraktar olarak katılmış, yararlıklar göstermiş, bu tarihten sonra Alemdar sanı ile anılmıştır.

  Osmanlı-Rus savaşı devam ederken İstanbul'da Nizâm-ı Cedîd aleyhtarlarının faaliyetleri neticesinde Kabakçı Mustafa İsyanı patlak verdi ve III. Selim tahtan indirilerek yerine IV. Mustafa tahta geçirildi. İsyan Nizâm-ı Cedîd adı altında yapılmış olan bütün yeniliklere son verirken bu hususta faaliyet gösteren önde gelen devlet adamlarının katil ve takibini de beraberinde getirdi.

  Mustafa Paşa, yenilikçi bir padişah olan III. Selime karşı önceleri olumsuz bir tutum takınmışken, sonradan onu çok sevmiş, sadakatle bağlanmıştır. III. Selim'in tahtan indirildiğini duyan Alemdar Mustafa Paşa,10 000 kişilik bir kuvvetle Rusçuktan İstanbul üzerine doğru yürüdü. Amacı, gericileri iş başından uzaklaştırmak, III. Selimi yeniden padişah yapmaktı. Onun yaklaştığını gören yeni padişah IV. Mustafayla taraftarları, sarayın kapılarını kapatıp, önlem aldılar. IV. Mustafa, III. Selimle veliaht Mahmutun (II. Mahmut) öldürülmesini emretti. Bu sırada saraya giren Alemdar Mustafa Paşa, III. Selimin cesedi ile karşılaştı. Çok üzüldü, bir saray kadınının yardımı ile dama çıkıp kurtulan şehzade Mahmutu padişah ilân ettirdi. Kendisi de sadrazam olarak devletin yönetimini eline aldı.

  [​IMG]

  Alemdar Mustafa Paşa, başlanmış olan yenilik hareketlerini sürdürdü. Ama yeniçerilerle, gericiler, ondan kuşkulanıyor, kendisini ortadan kaldırmayı tasarlıyorlardı. 1808 yılının 14 kasım gecesi Paşayı Babıâlide (başbakanlık makamı) kuşattılar. Yapı her yandan sarılmıştı. Paşa 24 saat tek başına karşı koydu. Kurtuluş yolu kalmadığını anlayınca mahzendeki barut fıçılarını ateşledi. Böylece kendisiyle birlikte, dama çıkıp binayı delmeye uğraşan yüzlerce düşmanını da öldürmüş oldu. Yeniliğe karşı yapılan bu kanlı ayaklanmaya Alemdar Vakası denir.