3. Selim Besteleri

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 15 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. 3. Selim'in Yaptığı Besteler


  3. Selim Besteleri Nelerdir

  Sultan 3.Selim'in Besteleri Şöyle


  Şevk–u Tarab Peşrev Şevk–u Tarab Peşrev Devr–i Kebir

  Şevk–u Tarab Peşrev Şevk–u Tarab Peşrev Hafif

  Tarz–ı Cihan Saz Semai Tarz–ı Cihan Saz Semaisi Aksak Semai

  Tarz–ı Cihan Peşrev Tarz–ı Cihan Peşrev Düyek

  Uşşak Peşrev Uşşak Peşrev Devr–i Kebir

  Usûl Acem Aşiran Şarkı Dinle sözüm ey dil–ruba Aksak

  Arazbar Şarkı Oldu gönül sana mail Ağır Aksak Semai

  Bûselik Şarkı Bir pür–cefa hoş dilberdir Aksak

  Büzürg Beste Aşkınla havalandım bilaneliğim gel de gör Hafif

  Evcara Beste Mevc–ı atlas–ı felekte bu havadan geçtim Muhammes

  Hüzzam Köçekçe Bir gonca–ı nevres–fidan Aksak
  Hüzzam Şarkı Gönül verdim bir civane Aksak

  Mahur Tavşanca Ne ararsam sende mevcut Sofyan

  Mahur Şarkı Sen şeh–ı hüsn–ı bahasın Ağır Aksak Semai

  Mahur Beste Teşrif–ı kudümün gözetir şevk ile canım

  Mahur Şarkı Gel açıl gonca–dehen zevk edecek günlerdir Şark–ı Devr–i Revani

  Muhayyer–Sünbüle Şarkı Bir yosma şuh–ı dil–ruba Ağır Düyek

  Muhayyer–Sünbüle Ağır Semai Dem o demlerdi ki edip hemdem–ı ülfet beni Sengin Semai

  Muhayyer–Sünbüle Şarkı Ey gonca–i nazik–tenim Düyek
  Nevâ–Bûselik Şarkı Çünki ey şuh–ı fedayi Düyek

  Nihavend Şarkı Olmasın mı mübtelası serseri Ağır Aksak

  Nihâvend–i Kebîr Şarkı Gel azm edelim bu gece Göksu'ya beraber Ağır Aksak Semai

  Pesendîde Beste Her ne dem sakıy elinden sagar–ı işret gelir Çenber

  Pesendîde Yürük Semai Yine gül safaya mecbur ne esir–ı dil–rübadır Yürük Semai

  Pesendîde Ağır Semai Ziver–ı sine edip ruh–ı revanım diyerek Ağır Aksak Semai

  Rast İlahi Andelib olmak dilersen ol güle Nim Evsat
  Rast–ı Cedîd Beste Çeksem o şuhu sineye hulyalarım gibi Hafif

  Saba Şarkı Bu dil üftade ol kakül–ı yare Düyek

  Suz–i Dilara Şarkı Gülşende yine meclis–ı rindane donansın Curcuna

  Suz–i Dilara Şarkı Nihal–ı kaametin bir gül–fidandır Aksak

  Suz–i Dilara Yürük Semai Ab–u tab ile bu şeb haneme canan geliyor Yürük Semai

  Suz–i Dilara Beste Çin–i giysusuna zencir–i teselsül dediler Hafif

  Suz–i Dilara Ağır Semai A gönül cur–a mıyız kar–ı penah eyleyelim Ağır Aksak Semai

  Suz–i Dilara Beste Kenan–ı aşkını çekmek o şuhun hayli müşkil Darbeyn

  Suz–i Dilara Ayin Dilberi vü bidili esrarı mast Değişmeli
  Şehnaz Şarkı Bir nevcivana dil mübteladır Aksak

  Şehnaz–Buselik Şarkı Bugün bi–aman gördüm
  Şevk–Efza Şarkı Ey serv–ı gülzar–ı vefa niçin ettin bize cefa Aksak

  Şevk–i Dil Ağır Semai Aman aman yetişir bu edaların canım Aksak Semai

  Şevk–i Dil Yürük Semai Nive bir yakılayım tab–ı ruhun mehveşine Yürük Semai

  Şevk–u Tarab Kâr Der sipihr–ı sine–em dağ–ı muhabbet kevkebe Ağır Hafif

  Şevk–u Tarab Durak Girandır çeşm–ı dilde hab–ı gaflet ya Resulall Durak Evferi

  Şevk–u Tarab Yürük Semai Gönlüm yine bir gonca–ı nazik–tene düştü Yürük Semai

  Şevk–u Tarab Şarkı Kapıldım bir nev–civana Aksak

  Şevk–u Tarab Ağır Semai Lal–ı can–bahşını sun bezmde ey şuh emelim Aksak Semai

  Şevk–u Tarab Beste Perçem–ı gül–puşunun yadıyle feryad eylerim Zencir

  Tahir–Buselik Şarkı Güzel gel meclise tenha Aksak

  Zavil Beste O gülden nazik endamım dayanmaz nale vü Muhammes

  Zavil Beste Bezm–ı alemde meserret bana canan iledir Ağır Çenber

  Zavil Yürük Semai Olmuş nişan–ı tir–ı muhabbet cuvan iken Yürük Semai

  Aram–ı Can Peşrev Aram–ı Can Peşrev Devr–i Kebir

  Aram–ı Can Saz Semai Aram–ı Can Saz Semaisi Yürük Semai

  Arazbar Peşrev Arazbar Peşrev Ağır Düyek

  Arazbar Saz Semai Arazbar Saz Semaisi Aksak Semai

  Büzürg Saz Semai Büzürg Saz Semaisi Aksak Semai

  Büzürg Peşrev Büzürg Peşrev Çenber

  Dil–Nevaz Saz Semai Dil–Nevaz Saz Semaisi Aksak Semai

  Dil–Nevaz Peşrev Dil–Nevaz Peşrev Fahte

  Evc Saz Semai Evc Saz Semaisi Aksak Semai

  Evc Peşrev Evc Peşrev Düyek

  Evc–Bûselik Saz Semai Evc–Buselik Saz Semaisi Aksak Semai

  Evc–Bûselik Peşrev Evc–Buselik Peşrev Devr–i Kebir

  Evc–Kürdi Saz Semai Evc–Kürdi Saz Semaisi Aksak Semai

  Evc–Kürdi Peşrev Evc–Kürdi Peşrev Çifte Düyek

  Hicaz Saz Semai Hicaz Saz Semaisi Aksak Semai

  Hicaz Peşrev Hicaz Peşrev Devr–i Kebir

  Hicaz–ı Rumi Saz Semai Hicaz–ı Rumi Saz Semaisi Aksak Semai

  Hicaz–ı Rumi Peşrev Hicaz–ı Rumi Peşrev Devr–i Kebir

  Hicaz–Zemzeme Saz Semai Hicaz–Zemzeme Saz Semaisi Yürük Semai

  Hisâr Vech–i Şehna Saz Semai Hisar Vech–i Şehnaz Saz Semaisi Aksak Semai

  Hisâr Vech–i Şehna Peşrev Hisar Vech–i Şehnaz Peşrev Fahte

  Hüseyni Saz Semai Hüseyni Saz Semaisi Aksak Semai

  Hüseyni Peşrev Hüseyni Peşrev Devr–i Kebir

  Isfahanek Peşrev Isfahanek Peşrev Ağır Düyek

  Isfahanek Saz Semai Isfahanek Saz Semaisi Aksak Semai

  Muhayyer–Sünbüle Peşrev Muhayyer–Sünbüle Peşrev Ağır Düyek

  Muhayyer–Sünbüle Saz Semai Muhayyer–Sünbüle Saz Semaisi Aksak Semai

  Nevâ–Bûselik Saz Semai Neva–Buselik Saz Semaisi Aksak Semai

  Nevâ–Kürdî Saz Semai Neva–Kürdi Saz Semaisi Aksak Semai

  Nevâ Peşrev Neva Peşrev Fahte

  Nevâ–Bûselik Peşrev Neva–Buselik Peşrev Darbeyn

  Nihavend Saz Semai Nihavend Saz Semaisi Aksak Semai

  Nihavend Peşrev Nihavend Peşrev Çenber

  Pesendîde Saz Semai Pesendide Saz Semaisi Aksak Semai

  Pesendîde Peşrev Pesendide Peşrev Hafif

  Rast Saz Semai Rast Saz Semaisi Aksak Semai

  Rast Saz Semai Rast Saz Semaisi Aksak Semai

  Rast Peşrev Rast Peşrev Çenber

  Rast Peşrev Rast Peşrev Düyek

  Rast Peşrev Rast Peşrev Hâvî

  Rast–ı Sultani Saz Semai Rast–ı Sultani Saz Semaisi Aksak Semai

  Rast–ı Sultani Peşrev Rast–ı Sultani Peşrev Çifte Düyek

  Rehâvi Saz Semai Rehavi Saz Semaisi Aksak Semai

  Rehâvi Peşrev Rehavi Peşrev Düyek

  Saba Saz Semai Saba Saz Semaisi Aksak Semai

  Saba–Aşiran Saz Semai Saba–Aşiran Saz Semaisi Aksak Semai

  Saba–Aşiran Peşrev Saba–Aşiran Peşrev Fahte

  Sipihr Saz Semai Sipihr Saz Semaisi Aksak Semai

  Suz–i Dil Saz Semai Suz–i Dil Saz Semaisi Aksak Semai

  Suz–i Dil Peşrev Suz–i Dil Peşrev Hafif

  Suz–i Dilara Peşrev Suz–i Dilara Peşrev Ağır Düyek

  Suz–i Dilara Saz Semai Suz–i Dilara Saz Semaisi Aksak Semai

  Suz–i Dilara Peşrev Suz–i Dilara Peşrev Devr–i Kebir

  Şevk–u Tarab Saz Semai Şevk–u Tarab Saz Semaisi Aksak Semai


  [​IMG]
   


Similar Threads: Selim Besteleri
Forum Başlık Tarih
Tarih Bölümü Osmanlı İmparatorluğunda ilk halife Yavuz Sultan Selim 22 Mart 2014
Tarih Bölümü Yavuz Sultan Selim küpeli miydi? 18 Temmuz 2013
Tarih Bölümü Yavuz Sultan Selimin Batı Seferi hazırlığı 7 Mart 2013
Tarih Bölümü III.Selim Hayatı Kısaca 2 Mart 2013
Tarih Bölümü III.Selim Dönemi Yenilikleri 2 Mart 2013