3. Ahmet Osmanlı Rus İlişkileri

'Tarih Bölümü' forumunda Masal tarafından 26 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. 3. Ahmet Osmanlı Rus İlişkileri Hakkında Bilgi


  3. Ahmet Dönemi Osmanlı Rus İlişkileri Nasıldır


  18. yy. Rusyanın bazı girişimleri ve Osmanlı Devleti aleyhine yürüttüğü siyaseti iki ülke arasında gerginliğin temelini oluşturur.


  Rusların Tarihsel Politikaları:

  -Orta Asya üzerinde yayılmak istemesi

  -Panslavizm

  -Açık ve sıcak denizlere inmek istemesi


  3. Ahmet Döneminde Rusya ile Prut savaşı yapılmıştır.


  Prut Seferi ve Antlaşması

  Sebep:

  İsveç Kralı Demirbaş Şarlın Osmanlı topraklarına sığınması ve onu takip eden Rus askerlerinin Osmanlı topraklarına saldırması.

  Rusların sıcak denizlere inme konusunda en önemli rakip olarak İsveç ve Osmanlıyı görmesi.

  Osmanlının 1700-İstanbul Antlaşması ile Ruslara kaybettiği toprakları geri almak istemesi.

  Bütün bu sebeplerden ötürü Rusyaya savaş ilan edildi. (1711)

  Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa 100.000 kişilik bir orduyla Eflâka girdi. Aynı zamanda Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Karadenize açıldı. Kırım hanlığı ordusu da Prut civarına geldi. Çar Petro ve Rus ordusu Prut ırmağı kıyısında abluka altına alındı. Rus ordusu çaresiz durumdaydı. Çar barış isteğinde bulundu. Kırım hanı ve İsveç kralı barış taraftarı değildi, fakat Baltacı Mehmet Paşanın;

  Yeniçerilere güvenmemesi
  Kuşatmanın uzun sürmesi ve yeni bir kutsal ittifak kurulacağı endişesi
  Rusların ateş gücü yüksek silahlarının kaybı artıracağı endişesi,sebepleriyle barışa karar verildi.

  Prut Antlaşması (1711)

  İstanbul antlaşması ile Ruslara verilen Azak kalesi geri alınacak.

  Ruslar İstanbulda devamlı elçi bulunduramayacak.

  Rusya Lehistanın iç işlerine karışmayacak.

  Demirbaş Şarl ve maiyeti serbestçe geri dönebilecek.

  Osmanlı esirleri serbest bırakılacak.

  Yorum: Anlaşmanın şartları çok hafiftir. Rusya savaş meydanında yenilmesine rağmen diplomasi alanında zafer kazanmıştır. Ordusunu imhadan kurtaran Rusya Baltık, Kafkasya ve Orta Asyaya ilerlemeye başladı. Böylece Anadolu doğudan Rus tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Ama genede Azak Kalesinin geri alınması ile Karadenizin bir Türk gölü olma özelliği korunmuş ve Rusların iç işlerimize karışması engellenmiştir. Karlofça ile kaybetti yerleri geri alma ümidini arttırmıştır.