3. Ahmet Olayları

'Tarih Bölümü' forumunda Aysell tarafından 26 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. 3. Ahmet Dönemi Olayları

  3. Ahmet Dönemindeki Siyasi Olaylar

  3. Ahmet 2 Ağustos 1703 tarihinde Edirne'de tahta geçti. Tahta geçtiğinde 30 yaşındaydı. Padişahlığının ilk günleri, tamamen disiplinden çıkmış yeniçerileri yatıştırma gayretleri ile geçmiştir. 3. Ahmet döneminde Prut Savaşı, 1716 Osmanlı-Avusturya Savaşı yapılmış ve Pasarofça Antlaşması imzalanmıştır. Ayrıca Lale Devri de 3. Ahmet döneminde yaşanmıştır.

  [​IMG]

  1711 senesinde İsveç Kralını kovalayan Rus birliklerinin Osmanlı topraklarına akınlar düzenlemesi üzerine, Osmanlı Devleti Rusya'ya karşı savaş ilan etti. Yeniçerilere güvenmeyen Baltacı Mehmed Paşa barış antlaşmasını kabul etti. Prut Antlaşması'na göre Azak kalesi Osmanlılara geri verildi. Ruslar, İstanbul'da devamlı bir elçi bulundurmayacak ve İsveç Kralı Şarl'ın serbestçe ülkesine dönmesine izin vereceklerdi.
  Avusturya'nın Karlofça Antlaşması gereğince Mora'nın Venediklilere geri verilmesini istemesi üzerine, Avusturya'ya da savaş açıldı. Yapılan Pasarofça Antlaşmasına (1718) göre yukarı Sırbistan, Belgrad ve Banat yaylası Avusturya'ya, Dalmaçya, Bosna ve Arnavutluk kıyıları Venedik'e verildi, Mora Yarımadası Osmanlılarda kaldı.
  1724 yılında İran'da taht kavgaları başlayınca İran'ın Rusya'nın eline geçmesini istemeyen Osmanlı Devleti İran'a sefer düzenledi. Ruslarla yapılan İstanbul antlaşmasına göre Azerbaycan'da alınan yerler Osmanlılarda kalacak, Derbent, Bakü ve Dağıstan Ruslara bırakılacaktı.

  Lale Devri

  Pasarofça Antlaşması'ndan sonra Osmanlı'da 12 yıl süren yeni bir dönem başladı. Bu dönem Lale Devri'dir. Lale Devri 1730 Patrona Halil İsyanı'yla sona ermiştir. Lale Devrinde edebiyat, kültür ve sanat alanında gelişmeler olduğu gibi, teknik konularda da Avrupalı devletlerden etkilenilerek bazı yenilikler gerçekleştirildi. Bu dönem de Avrupa'ya ilk kez geçici elçiler gönderildi.

  3. Ahmed, Topkapı Sarayı ile Yeni Camii'de birer Kütüphane, Ayasofya'da Bab-ı Humayun'un karşısında Türk sanat şaheserlerinden sayılan bir çeşme (Sultan Üçüncü Ahmet Çeşmesi) ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla da Deryayi Sim adlı bir su bendi inşa ettirmiştir. Bunlardan başka Üsküdar Yeni Valide Camii, Çorlulu Ali Paşa Medresesi, Damat İbrahim Paşa Camii ve Külliyesi, İstanbul'da Yeni Postane arkasında Daarül Hadis ve Sebil, Ortaköy Camii önündeki çeşme, Çubuklu Camii yanındaki Mesire Çeşmesi, Üsküdar Şemsi Paşa'da Hüsrev Ağa Camii önündeki çeşme gibi eserler yine bu dönemde yapılmıştır.