3. Ahmet Kimdir

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 22 Haz 2012 tarihinde açılan konu

 1. 3. Ahmet Hayatı  3. Ahmet Biyografisi

  III. Ahmet; yirmi üçüncü Osmanlı padişahıdır. IV. Mehmetin oğludur. 1703′te tahttan indirilen kardeşi II. Mustafanın yerine geçmiştir. Tarihimizdeki meşhur Lale Devri onun , padişahlığı sırasına rastlar.

  III. Ahmet, Edirne de tahta çıktı. İsyan sonunda tahta çıktığı için ilk anda çok şiddetli hareket etti. Asi yeniçerilerin istediği altmış devlet adamını onlara teslim ettiği gibi, Şeyhülislam Feyzullah Efendiyi de yeniçerilere teslim ederek öldürülmesine sebep oldu. Feyzullah Efendi, Osmanlı tarihinde öldürülen şeyhülislamların üçüncüsüdür. III. Ahmet, tahta çıktığı zaman, ayaklanan yeniçerilerin zoruyla Kavanoz Ahmet Paşayı sadrazamlığa, Çalık Mehmet Paşayı Yeniçeri Ağalığına, Mehmet Efendiyi de Şeyhülislamlığa getirdi. Fakat İstanbula gelir, gelmez bostancılardan 700 kişiyi birden saraydan çıkardıktan sonra, yukarıda adı geçen devlet adamlarını da sürmek veya öldürmek suretiyle ortadan kaldırdı. Yedi yıl içinde yedi sadrazam değiştirdi, gene de asayişi sağlıyamadı.

  Baltacı Mehmet Paşanın sadrazamlığı sırasında Rusya seferi tertiplendi. Harbin birinci sebebi İsveç Kralı XII. Karlın (Demirbaş Şarl), Rus Çarı I. Petroya, Poltavada yenilmesi üzerine Dinyeper nehrini geçerek Bendere sığınması, Osmanlı topraklarındaki Hıristiyan reayanın Petroyu hücuma zorlamasıdır. Bu sırada Fransa Osmanlılara Avrupadan herhangi bir saldırışa uğramıyacağına dair bir teminat veriyordu. Bunun ar-kasından, Kırım Hanı Devlet Girayın İstanbula gelerek hükümetle anlaşması üzerine, Rusyaya savaş ilanına karar verildi.

  Baltacı Mehmet Paşa 1711′de 47.000 kişilik bir kuvvetle Rusya üzerine yürüyerek Prut nehri ile bataklıklar arasındaki Horsiesti siperlerinde Rus ordusunu kuşattı.

  Baltacı Mehmet Paşadan sonra sadrazam olan Süleyman Raşa Demirbaş Şarlı Bender de yakalatarak hapsettirdiği için azledilerek yerine Damat Ali Paşa getirildi. Demirbaş Şarl da 1714 te memleketine döndü.

  Damat Ali Paşa, sadrazamlığı sırasında Venedik ve Avusturya ile çok başarılı savaşlar yaptı. Avusturya savaşı sırasında alnından vurularak şehit düştü (1716). Bu tarihten sonra Şehit Ali Paşa diye anılmaya başlandı. Ali Paşanın ölümü üzerine Nişancı Mehmet Paşa sadrazamlığa getirildi, Avusturyalılar Tamşvarı, Banat Beyliğini ve Belgradı aldılar. Nişancı Mehmet Paşanın yerine getirilen Damat İbrahim Paşa Avusturya ve Venedikle Pasarofça Antlaşmasını imzaladı.

  Padişahın pek sevdiği Damat İbrahim Paşanın sadrazam olmasıyla, III. Ahmet saltanatında yeni bir devre açıldığını kabul etmek yerinde olur. Çünkü daha önce daima savaşlar yapıldığı halde, Damat İbrahim Paşa on iki yıllık sadrazamlığında hiç savaşmamış, devrini sükun içinde, etrafındaki sanatkarlarla birlikte geçirmiştir.

  Ruslar 1724 te Derbend ve Baku kalelerini zaptettiler, Hoy da Osmanlılar tarafından zaptedildi. Aynı yıl Ruslarla bir antlaşma yapıldı. 1726 da İranlılarla yapılan savaşlar halkın memnuniyetsizliğine sebep oldu, 1729 da ise İran Şahını yenen Nadirin Türk topraklarına hücumu ve Türk kuvvetlerini de yenmesi asker arasında yeni bir askeri sınıf kurulacağı düşüncesini uyandırdı. Bundan korkan Yeniçeriler, Beyazıt hamamında tellak Patrona Halilin elebaşılığını kabul ederek isyan ettiler. III. Ahmet önce tahtını kurtarmak için Sadrazam, Kaptan Paşa ve Kahya beyi boğdurttu, fakat asiler feragat etmesinde ısrar ettiler, o da razı oldu (1730). III. Ahmet altı yıl sonra öldü, Yenicami Türbesine gömüldü.

  [​IMG]