3. Ahmet Dönemine Ait Gelişmeler

'Tarih Bölümü' forumunda Aysell tarafından 23 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. 3. Ahmet Dönemi Siyasi Olaylar

  3. Ahmet Dönemindeki Olaylar Nelerdir

  22 Ağustos 1703 tarihinde 30 yaşında iken Edirne'de tahta geçen 3. Ahmet'in padişahlığının ilk günleri, tamamen disiplinden çıkmış yeniçerileri yatıştırma gayretleri ile geçmiştir. 3. Ahmet döneminde Prut Savaşı, 1716 Osmanlı-Avusturya Savaşı yapılmış ve Pasarofça Antlaşması imzalanmıştır. Ayrıca Lale Devri de 3. Ahmet döneminde yaşanmıştır. 1711 yılında İsveç Kralını kovalayan Rus birliklerinin Osmanlı topraklarına akınlar düzenlemesi üzerine, Osmanlı Devleti Rusya'ya karşı savaş ilan etti. Yeniçerilere güvenmeyen Baltacı Mehmed Paşa barış antlaşmasını kabul etti. Prut Antlaşması'na göre Azak kalesi Osmanlılara geri verildi. Ruslar, İstanbul'da devamlı bir elçi bulundurmayacak ve İsveç Kralı Şarl'ın serbestçe ülkesine dönmesine izin vereceklerdi.
  Avusturya'nın Karlofça Antlaşması gereğince Mora'nın Venediklilere geri verilmesini istemesi üzerine, Avusturya'ya da savaş açıldı. Yapılan Pasarofça Antlaşmasına (1718) göre yukarı Sırbistan, Belgrad ve Banat yaylası Avusturya'ya, Dalmaçya, Bosna ve Arnavutluk kıyıları Venedik'e verildi, Mora Yarımadası Osmanlılarda kaldı.
  1724 yılında İran'da taht kavgaları başlayınca İran'ın Rusya'nın eline geçmesini istemeyen Osmanlı Devleti İran'a sefer düzenledi. Ruslarla yapılan İstanbul antlaşmasına göre Azerbaycan'da alınan yerler Osmanlılarda kalacak, Derbent, Bakü ve Dağıstan Ruslara bırakılacaktı.

  Lale Devri

  Pasarofça Antlaşması'ndan sonra Osmanlı'da yeni bir dönem başladı. 12 yıl süren bu döneme Lale Devri denir. Lale Devri 1730 Patrona Halil İsyanı'yla sona ermiştir. Lale Devrinde edebiyat, kültür ve sanat alanında gelişmeler olduğu gibi, teknik konularda da Avrupalı devletlerden etkilenilerek bazı yenilikler gerçekleştirildi. Bu dönem de Avrupa'ya ilk kez geçici elçiler gönderildi.

  Sultan Üçüncü Ahmed, Topkapı sarayı ile Yeni Camii'de birer Kütüphane, Ayasofya'da Bab-ı Humayun'un karşısında Türk sanat şaheserlerinden sayılan bir çeşme (Sultan Üçüncü Ahmet Çeşmesi) ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla da Deryayi Sim adlı bir su bendi inşa ettirmiştir. Bunlardan başka Üsküdar Yeni Valide Camii, Çorlulu Ali Paşa Medresesi, Damat İbrahim Paşa Camii ve Külliyesi, İstanbul'da Yeni Postane arkasında Daarül Hadis ve Sebil, Ortaköy Camii önündeki çeşme, Üsküdar Şemsi Paşa'da Hüsrev Ağa Camii önündeki çeşme ve Çubuklu Camii yanındaki Mesire Çeşmesi gibi eserler yine bu dönemde yapılmıştır.