2B Arazilerinin Satış Şartları Belli Oldu

'Haberler' forumunda ZeuS tarafından 16 Kas 2011 tarihinde açılan konu

 1. [​IMG]


  2b arazilerinde son durum 2011
  2B Arazilerin Şartları Belli Oldu
  2b arazilerinin satışı 2011

  Orman vasfını yitirmiş arazilerin satılması ile ilgili olarak hazırlanan yasa taslağı netlik kazanmaya başladı.Taslakla brlikte yıllardır işgal edilen Hazine arazileri sorunu çözülmüş olacak ve 25 milyar dolarlık bir gelirin elde edilecek.2011 Kasım sonuna doğru Meclise gelmesi beklenen tasarıyla Hazine arazilerinden kayıtdışı rant elde edilmesinin de önüne geçilecek.

  Yeni taslağa önemli bir madde konularak, devletin daha önce tapu ve iskan verdiği ancak daha sonra 2B kapsamına alınan yerler de eski sahiplerine bedelsiz verilecek.

  Kamulaştırılmasıyla değerlerinin 2-3 kat artması beklenen 2B arazileriyle ilgili hazırlanan taslakta bulunan şartlar şöyle;

  Taşınmazların devri bunların üzerlerindeki mevzuata aykırı yapılar için kazanılmış hak oluşturmayacak. Bu alanlar için projeler gündeme gelecek. Aynı proje için birden fazla teklif olması halinde, öncelik TOKİ, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler de olacak.


  Arazilerin belediye sınırları içindekilerden bin metre kareye kadar olan kısmının fiyatı rayiç bedel ile emlak vergi değerinin toplamının yarısı kadar olacak. Bu miktarı aşan kısmın fiyatı ise rayiç bedel üzerinden tespit edilecek.

  2B arazilerinin satışında öncelik, halen kullanan kişilere verilecek. Başvuruda bulunan ve belirlenen satış bedelini itiraz etmeksizin ödeyenler hak sahibi olacak. Satışlar peşin veya taksitli yapılabilecek. Başvurmayanlar ise hiçbir hak iddia edemeyecek.


  Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemeyeceği gibi dava da açılamayacak. Taksitle satışlarda ise, satış bedelinin yüzde 10u, yazılı tebligat tarihinden itibaren 2 ay içinde, kalanı ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitte yasal faiziyle ödenecek.


  Orman Müdürlüğü, devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin geçim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri alacak. Hak sahibi bulunmayan taşınmazlar ile süresi içinde başvurulmayan taşınmazların da 2B belirtmeleri tapudan düşülecek.


  Tasarının gerekçesinde ise bu kapsama giren 500 bin hektarlık alan bulunduğu ve bu alanların 10 ila 30 yıldır herhangi bir bedel ödenmeksizin kullanıcılarının tasarrufunda bulunduğu, senet düzenlenmek suretiyle alınıp satıldığı belirtilerek “Yerleşim yeri olarak işgal edilerek kullanılan ve ormana geri dönüşümü mümkün bulunmayan bu yerlerde kamu yatırımı zorunludur denildi.

  İhtilaflı bu yerlerden vergi alınamadığına işaret edilen gerekçede, bu gelir kaybı ve iyi niyetli vatandaşların mağduriyetleri göz önüne alınarak fiili durumun yasal zemine kavuşmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Kanunla, uzun yargı süreçleri sona erdirilerek ihtilafların giderilmesi ve külfetlerin önlenmesinin önemine dikkat çekildi.
  (Star)