23 Nisan TBMM Açılışı

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda anniccha tarafından 22 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. TBMM Açılışı 23 Nisan
  23 Nisan 1920 TBMM Açılışı Nasıl Oldu
  TBMM 23 Nisan 1920 Açılış Konusu

  23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin açılış günüdür Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birlikte kutlarız...
  Egemenlik yönetme yetkisidir Ulusal egemenlik; yönetme yetkisinin ulusta olmasıdır Osmanlı imparatorluğu döneminde egemenlik padişah*ta idi Padişah ülkeyi dilediği gibi yönetirdi imparatorluğun son yıllarında padişahlar rahatlarını düşündüler Yurt bakımsız kaldı Ülke sorunları yüzüs*tü bırakıldı Bu sırada Birinci Dünya Savaşı başladı Savaş dört yıl sürdü Bizimle birlikte olanlar savaşta yenildi Savaş kurallarına göre biz de yenil*miş sayıldık Yurdumuz İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı Padişah ve yandaşları ülkenin paylaştırılmasına ses çıkarmadılar
  Mustafa Kemal Paşa Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için İstanbul’dan Samsun'a 19 Mayıs 1919 günü geldi Samsun'dan Amasya'ya, oradan Erzurum'a ve Sivas’a gitti Sivas ve Erzurum'da kongreler topladı Mustafa Kemal Paşa egemenliğin ulusta olduğuna inanıyordu Bu inançla «Ulusu yine ulusun gücü kurtaracaktır Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir» diyordu Yurdun dört bir yanından seçilip gelen temsilciler - milletvekilleri - Ankara'da 23 Nisan 1920 günü toplandılar
  İlk Büyük Millet Meclisi'nin toplandığı yapı Ankara'da Ulus Alan'ından istasyona giden caddenin başındadır Bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olan bu yapı tek katlıdır O yıllar ülkemiz yokluk yoksulluk içindeydi Milletvekillerinin oturduğu sıralar bir okuldan getirildi Meclis gaz lambası ile aydınlanıyor, soba ile ısınıyordu Top seslerinin Ankara'da duyul*duğu zamanlarda bile meclis düzenli toplandı
  Ulusal Kurtuluş Savaşımızla ilgili bütün kararlar bu mecliste alındı Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde ulusumuz dünyaya Ulusal Kurtuluş Savaşı dersi verdi Ezilen uluslara kurtuluş yolunu açtı Bağımsızlık savaşının öncüsü olan kurtuluş savaşımız yeryüzünün öteki uluslarına örnek oldu
  23 Nisan 1920 ilk Büyük Millet Meclisi'mizin toplandığı gündür 23 Nisan, ulusun yönetme yetkisini kullanmaya başladığı gündür Bu gün Milli Egemenlik Bayramı'mızdır
  23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine son yıllarda yabancı ulus*ların çocukları da katılmaya başlamıştır Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı «Bugünün küçükleri yarının büyükleridir» diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır Bu güzel gelenek her yıl yinelenir Her 23 Nisan'da yurdumuz bir bayram alanı olur Çocuklar törenlerde konuş*malar yaparlar, şiirler okurlar Gece fener alayları düzenlenir
  23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı egemenliğin ulusta olduğu düşüncesinin kabul edildiği gündür Çocuk bayramımızdır Yarının büyükle*ri olan siz çocukların bayramıdır

  23 Nisan 1920 günü Büyük Millet Meclisi Ankara'da toplanarak ulusun egemenliğini ilan etmişti O heyecanlı günü yaşamış olan bir büyüğümüz şunları anlatıyor :
  O gün, şimdiki Ulus Meydanında bir tabur piyade sıralanmıştı Askerlerin arkasında da Ankaralılar toplanmıştı
  Saat on dörtte, birkaç yüz kişilik bir kafile, başlarında Mustafa Kemal olduğu halde Taşhan'a iniyordu Bu bir avuç insan, yok edilmek istenen bir ulusu kurtarmak için birleşmişlerdi Hepsinin ümidi de Mustafa Kemal'de idi
  Büyük Millet Meclisi olarak kullanılacak taş binanın pencerelerine ufak bayraklar asılmıştı Binada başka bir olağanüstü durum göze çarpmıyordu Sağdaki küçük kapıdan, önce Mustafa Kemal, mebuslar içeriye girdiler Bir koridoru geçtikten sonra sağdaki salona girdiler Salonda tahta bir kürsü tam kapının karşısına konmuştu Oturmak için de okul sıraları dizilmişti Salonu ısıtmak için bir soba kurulmuştu Sobada eğri büğrü bir kaç boru yükseliyordu Tavanda da bir gaz lambası sallanıyordu
  Herkes yerine oturunca, Sinop mebusu olan yaşlı bir zat başkanlık kürsüsüne geldi Meclisi açtı Onun bu sırada yaptığı konuşma heyecanla dinlendi
  Meclisin ertesi günkü toplantısında, Mustafa Kemal, Mondros Mütarekesinden beri geçen olayları açıkladı Bundan sonra Büyük Millet Meclisi'nin hak ve yetkilerini belirten bir teklifi Meclise sundu Bunun kabul edilmesiyle Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kazandı O günkü toplantıda Mustafa Kemal Birinci Başkan seçildi Böylece Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu
  alıntı