23 Nisan hakkında yazı

'Tarih Bölümü' forumunda Violet tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. 23 Nisan hakkında yazı
  23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin açılış günüdür Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını birlikte kutlarız

  Egemenlik yönetme yetkisidir Ulusal egemenlik; yönetme yetkisinin ulusta olmasıdır Osmanlı imparatorluğu döneminde egemenlik padişahta idi Padişah ülkeyi dilediği gibi yönetirdi İmparatorluğun son yıllarında padişahlar rahatlarını düşündüler Yurt bakımsız kaldı

  Ülke sorunları yüzüstü bırakıldı Bu sırada Birinci Dünya Savaşı başladı Savaş 4 yıl sürdü Bizimle birlikte olanlar savaşta yenildi Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık Yurdumuz İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı Padişah ve yandaşları ülkenin paylaştırılmasına ses çıkarmadılar

  Mustafa Kemal Paşa Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için İstanbuldan Samsun'a 19 Mayıs 1919 günü geldi Samsun'dan Amasya'ya, oradan Erzurum'a ve Sivasa gitti Sivas ve Erzurum'da kongreler topladı Mustafa Kemal Paşa egemenliğin ulusta olduğuna inanıyordu Bu inançla «Ulusu yine ulusun gücü kurtaracaktır Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir» diyordu Yurdun dört bir yanından seçilip gelen temsilciler - milletvekilleri - Ankara'da 23 Nisan 1920 günü toplandılar

  İlk Büyük Millet Meclisi'nin toplandığı yapı Ankara'da Ulus Alan'ından istasyona giden caddenin başındadır Bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olan bu yapı tek katlıdır O yıllar ülkemiz yokluk yoksulluk içindeydi Milletvekillerinin oturduğu sıralar bir okuldan getirildi Meclis gaz lambası ile aydınlanıyor, soba ile ısınıyordu Top seslerinin Ankara'da duyulduğu zamanlarda bile meclis düzenli toplandı

  Ulusal Kurtuluş Savaşımızla ilgili bütün kararlar bu mecliste alındı Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde ulusumuz dünyaya Ulusal Kurtuluş Savaşı dersi verdi Ezilen uluslara kurtuluş yolunu açtı Bağımsızlık savaşının öncüsü olan kurtuluş savaşımız yeryüzünün öteki uluslarına örnek oldu

  23 Nisan 1920 ilk Büyük Millet Meclisi'mizin toplandığı gündür 23 Nisan, ulusun yönetme yetkisini kullanmaya başladığı gündür Bu gün Milli Egemenlik Bayramı'mızdır

  23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine son yıllarda yabancı ulusların çocukları da katılmaya başlamıştır Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı «Bugünün küçükleri yarının büyükleridir» diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır Bu güzel gelenek her yıl yinelenir Her 23 Nisan'da yurdumuz bir bayram alanı olur Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar Gece fener alayları düzenlenir

  23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı egemenliğin ulusta olduğu düşüncesinin kabul edildiği gündür Çocuk bayramımızdır Yarının büyükleri olan çocukların bayramıdır

  -------------------------