2012 Yılı Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri

'Sosyal Konular' forumunda Elfida tarafından 12 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


  1. serbest muhasebeci asgari ücret tarifesi 2012
    serbest muhasebecilik asgari ücretleri 2012


    30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2012 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2012 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

    Serbest Muhasebecilik Ücretleri