2012 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

'Sosyal Konular' forumunda ZeuS tarafından 31 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. 2012 Değerli Kağıt Ücretleri

  2012 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri 2012 Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği


  210 sayılı Kanunca 2012 değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıda verilmiştir..
  İşte 2012 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

  Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)

  1- Noter kağıtları:

  a) Noter kağıdı 6,25

  b) Beyanname 6,25

  c) Protesto, vekaletname, resen senet 12,50

  2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

  3 - Pasaportlar 62,50

  4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri 172,00

  5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

  6 - Nüfus cüzdanları 5,75

  7 - Aile cüzdanları 58,00

  8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

  9 - Sürücü belgeleri 77,50

  10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 77,50

  11 - Motorlu araç trafik belgesi 77,50

  12 - Motorlu araç tescil belgesi 58,00

  13 - İş makinesi tescil belgesi 58,00

  14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 3,80

  Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2012 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

  Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

  Tebliğ olunur.