2012 Yılı Cmk Ücret Tarifesi

'Sosyal Konular' forumunda Sitem tarafından 7 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. 2012 Yılı Cmk Ücret Tarifesi nedir
  2012 Cmk Ücret Tarifesi

  2012 C.M.K. ÜCRET TARİFESİ RESMİ GAZETEDE

  Adalet Bakanlığından:

  CEZA MUHAK-EMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2012 YILI TARİFESİ

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muha*kemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muha*kemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muha*kemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

  Tarife

  MADDE 4 – (1) Ceza Muha*kemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
  a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 172 TL,
  b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 267 TL,
  c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 294 TL,
  ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 533 TL,

  d) Çocuk mahkemeleri:
  1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 294 TL,
  2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 533 TL,
  e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 294 TL,
  f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 294 TL,

  g) Kanun yolları mahkemeleri:
  1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 533 TL,
  2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 598 TL,
  ödenir.

  Yürürlük

  MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.