2012 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

'Güncel Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 4 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. 2012 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
  2012 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Listesi

  2012 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Bölümlerin tümünün Listesi aşağıdadır.

  BİRİNCİ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

  1.
  Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)
  170,00 TL

  takip eden her saat için
  90,00 TL
  2.
  Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)
  330,00 TL

  takip eden her saat için
  170,00 TL
  3.
  Yazılı danışma için
  330,00 TL
  4.
  Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde
  220.00 TL
  5.
  Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması


  a) Kira sözleşmesi ve benzeri
  330,00 TL

  b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması
  1.000,00 TL

  c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler
  1.000,00 TL

  İKİNCİ BÖLÜM


  İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

  1.
  Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için
  250,00 TL
  2.
  Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için
  420,00 TL
  3.
  Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için
  1.800,00 TL
  4.
  Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için
  785,00 TL
  5.
  Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde


  a) Duruşmasız ise
  3.600,00 TL

  b) Duruşmalı ise
  6.000,00 TL

  c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

  1.
  Yapı kooperatiflerinde
  600,00 TL
  2.
  Anonim şirketlerde
  1.000,00 TL

  Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  1.
  Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti
  1.000,00 TL

  Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

  İKİNCİ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

  1.
  Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:

  a) Duruşmasız ise
  220,00 TL

  b) Duruşmalı ise
  300,00 TL
  2.
  Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için
  420,00 TL
  3.
  Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için
  900,00 TL
  4.
  Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

  a) Duruşmasız ise
  600,00 TL

  b) Duruşmalı ise
  900,00 TL

  İKİNCİ BÖLÜM

  Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

  1.
  İcra Dairelerinde yapılan takipler için
  200,00 TL
  2.
  İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için
  220,00 TL
  3.
  İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için
  400,00 TL
  4.
  İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için
  220,00 TL
  5.
  Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için
  360,00 TL
  6.
  Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için
  600,00 TL
  7.
  Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için
  1.200,00 TL
  8.
  Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için
  600,00 TL
  9.
  Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için
  1.800,00 TL
  10.
  Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
  2.400,00 TL
  11.
  Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için
  900,00 TL
  12.
  Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
  2.400,00 TL
  13.
  Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için
  900,00 TL
  14.
  İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

  a) Duruşmasız ise
  600,00 TL

  b) Duruşmalı ise
  1.200,00 TL
  15.
  Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için


  a) Bir duruşması olan işler için
  600,00 TL

  b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için
  1.200,00 TL
  16.
  Yargıtayda ilk derecede görülen davalar için
  2.400,00 TL
  17.
  Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için


  a) Duruşmasız ise
  1.200,00 TL

  b) Duruşmalı ise

  2.400,00 TL
  18.
  Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştayda temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için
  900,00 TL
  19.
  Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için
  900,00 TL
  20.
  Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için


  a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar
  3.000,00 TL

  b) Diğer dava ve işler
  2.400,00 TL

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

  1.
  İlk 25.000,00 TL için
  % 12
  2.
  Sonra gelen 35.000,00 TL için
  % 11
  3.
  Sonra gelen 60.000,00 TL için
  % 8
  4.
  Sonra gelen 200.000,00 TL için
  % 6
  5.
  Sonra gelen 500.000,00 TL için
  % 4
  6.
  Sonra gelen 680.000,00 TL için
  % 3
  7.
  Sonra gelen 1.250.000,00 TL için
  % 1,5
  8.
  2.750.000,00 TLdan yukarısı için
  % 0,1
   
  Son düzenleme: 4 Şub 2012