2012 Yeni Ehliyet Yasası

'Güncel Bilgiler' forumunda Ezlem tarafından 13 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu 1. 2012 ehliyet alma şartları nedir

  A) Yaş şartı:
  1- A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 17,
  2- B ve G sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 18,
  3. C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 22 (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okullarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.), yaşını bitirmiş olmaları,

  B) Öğrenim Şartları
  2012 de ilkokul mezunları ehliyet alamayacak

  C) Sağlık Şartları;
  Sürücü belgesi alacakların, resmi ve özel sağlık kuruluşlarında İç Hastalıkları, Ortopedi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Psikiyatri uzmanları bulunan Sağlık Kurulunca, yönetmelikte belirtilen esaslara göre “Sürücü Olur raporu almaları gerekir.

  D) Eğitim ve sınav şartı;
  Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları

  E) Hükümlü olmama şartları;
  Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci Maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,
  Önceden verilmiş aynı sınıf ve başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması
  Zorunludur.

  2012 de Ehliyet Yasası hakkında kanun değişikliği yapıldığı takdirde konumuz güncellencektir.
    2. Cevap: 2012 Ehliyet Yasası

  stajyer ehliyet belgesiyle şehirler arası yolculuk yapılabilecek mi ?