2012 Tapu ve Kadastro Uzmanlık Sınav soruları

'Etüt Merkezi' forumunda ZeuS tarafından 12 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. Tapu ve Kadastro Uzmanlık Sınav soruları 2012
  19 Şubat 2012 Tapu Kadastro Uzmanlık Sınav Soruları

  [​IMG]

  Tapu ve Kadastro Uzmanlık Sınavında uygulanacak 80 soru aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır;


  1. GRUP TAPU

  A- Tapu Mevzuatı ve Tapu Sicil Uygulamaları,

  B- Borçlar Hukuku,

  C- Miras Hukuku,

  D- Eşya Hukuku,

  E-Kişiler ve Aile Hukuku,

  F-Resmi Yazışma Kuralları,

  G-Anayasa Hukuku,

  H- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

  I- 6083 sayılı Teşkilat Kanunu,

  İ- İdare Hukuku,

  J- Şirketler Hukuku.


  2. GRUP TEKNİK

  A- Kadastro ve İmar Bilgisi,

  B- Ölçme Bilgisi,

  C- Jeodezi,

  D- Fotogrametri,

  E- Dengeleme,

  F- Miras Hukuku,

  G- Eşya Hukuku,

  H- Kişiler ve Aile Hukuku,

  I- Resmi Yazışma Kuralları,

  İ- Anayasa Hukuku,

  J- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

  I- 6083 sayılı Teşkilat Kanunu.


  3. GRUP ARŞİV

  A-Osmanlıca,

  B- Bilgi, Belge Yönetimi,

  C- Arşiv, Resmi Yazışma, Dosyalama İle İlgili Mevzuat,

  C- Tapu Terimleri ve Eski Ölçü Birimleri,

  D- Osmanlı Toprak Düzeni ve Genel Müdürlük Tarihçesi,

  E- Medeni Hukuk(Kişiler, Miras, Eşya Hukuku),

  F- Anayasa Hukuku,

  G- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

  H- 6083 sayılı Teşkilat Kanunu.


  SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Değerlendirme grup numaraları aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.


  GRUP NU GRUP ADI
  1 TAPU

  2 TEKNİK

  3 ARŞİV

  Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

  Sınava giren tüm adaylar için sınav puanı hesaplama formülü aşağıdaki gibi olacaktır.

  4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. Net Sayısı=Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)

  Puan=(Net Sayısı/ Soru Sayısı)x100

  Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığa sahip olacaktır.

  Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru ve yanlış sayıları dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlanmak suretiyle; Tapu branşında ilk 26, Teknik branşta ilk 14, Arşiv branşında ilk 4 aday başarılı sayılacaktır.

  Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

  Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı soru iptal edilecek ve değerlendirme doğru sorular üzerinden yapılacaktır.

  Adayların; sınav puanı eşit olması halinde, başarı sıralamasını, hizmet süresine göre, bununda eşit olması halinde mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilecek olup, başarı sıralaması TKGM tarafından yapılacaktır.