2012 JANA Başvuru Koşulları

'Eğitim Merkezi' forumunda YAREN tarafından 25 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. 2012 jana başvuru şartları,JANA Başvuru Koşulları 2012, JANA 2012 Başvuru Koşulları

  2012 Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı (JANA) kesinleşmiş başvuru koşulları 2012 başvuru kılavuzundaki esaslara göre yapılacak.
  2012 JANA Başvuruları: 13 Şubat - 9 Mart 2012 tarihleri arasında olacak.
  2012 Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı olan JANA 14 Nisan 2012 tarihinde yapılacak.

  Adaylar başvurularını ÖSYM Sınav Merkezi yöneticilikleri ve osym.gov.tr adresinden yapılabilecek.

  Sınav başvuru ücreti olarak adaylar bankalara 40 TL. ödeyecekler


  2012 kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzu yayınlandığında içerik güncellenenecektir.

  Geçen yıl (2011 yılında) 2011 jana başvuruları aşağıdaki esaslara göre yapılmıştı.

  JANA BAŞVURMA VE GİRİŞ KOŞULLARI

  Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar Yazılı Sınav için başvurabilirler.

  2.1.1 Genel Koşullar

  a) T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

  b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,

  c) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

  ç) Yapılacak güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,

  d) Herhangi bir kadınla nikâhsız yaşamamak,

  e) Daha önce çalıştığı kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

  f) Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

  g) Hakkında “Yedek Subay Olamaz. kararı bulunmamak,

  ğ) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

  h) Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,

  ı) Askerlik hizmetini yapmış olmak, yapmamış ise tecilli olmak, geçici / kesin kayıt ve kabul döneminde (Kesin kayıt ve kabul tarihleri adaylara duyurulacaktır.), silah altında olmamak veya silah altına alınacak olmamak,

  DıKKAT:Askerlik tecili kesin kayıt ve kabül tarihinden önce sona eren adayların askerlik şubelerinden yeniden tecil haklarının olup olmadığını öğrenmeleri maddî ve manevi kayba uğramalarını engelleyecektir.

  i) Yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer almak,

  j) Başvuru, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülükleri tam, doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

  DİKKAT: Askerliğini yapmakta olan adaylar, bütün sınavları kazansalar dahi, terhis belgesindeki terhis tarihi kesin kayıt ve kabul tarihinden sonra olanların kesin kayıt ve kabul işlemleri yapılmayacaktır.

  Sağlık ile ılgili Koşullar

  a) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, Jandarma sınıfında muvazzaf astsubay adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden “Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur. kararlı sağlık kurulu raporu almak,

  b) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen hükümler esas olmak üzere ;

  (l) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak,

  (II) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,

  (III) Ağır zührevi hastalık geçirmemiş olmak,

  (IV) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak,

  (V) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,

  (VI) Düz tabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,

  (VII) ışitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak,

  (VIII) Ağız, çene ve diş yapısında kusur bulunmamak,

  (IX) Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb. olmamak),

  (X) Resmî kurumlardan alınmış sağlık kurulu raporları olsa bile, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren herhangi bir rahatsızlığı bulunmamak.

  DİKKAT: Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların, asker hastanelerinin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak, eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir.

  Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile ılgili Koşullar

  a) Başvuru tarihi başlangıcı itibariyle ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

  1)Önlisans son sınıf/mezunu adaylar için; 25 yaşını doldurmamış olmak,(Bir üst yaştan gün almamış olmak 8 şubat 1985 ve daha sonra doğmuş olmak)

  2)Lisans son sınıf/mezunu adaylar için; 27 yaşını doldurmamış olmak,(Bir üst yaştan gün almamış olmak 8 şubat 1983 ve daha sonra doğmuş olmak)

  b) Tablo-1de yer alan yaş-boy-kilo sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

  Öğrenim Durumu ile ilgili Koşullar

  a) Bu kılavuzda yer alan Tablo-2deki üniversitelere bağlı; Tablo-3teki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullardan en az önlisans eğitim düzeyinde mezun olmak veya en geç 31 Aralık 2010 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak (31 Aralık 2010 tarihine kadar mezun olamayan adayların okula kayıtları yapılmayacaktır.)

  (Önlisans/lisans programlarının isimleri ve kod numaraları Tablo-4 ve Tablo5'te belirtilmiştir.)

  b) Kaynak olarak belirlenmiş fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullardan en az önlisans düzeyinde mezun olmuş/olabilecek durumda olmakla birlikte, lise/dengi okul öğrenimini Tablo-6da kaynak olarak belirtilen lise/dengi okullarda (Devam mecburiyeti olan) yapmış olmak,

  c) Yüksek öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak,

  ç) Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî okullar ile sivil okullardan çıkarılmamış olmak.

  Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

  DİKKAT:Jandarma Genel Komutanlığı; başvuruların başlamasından, sınavların yapılması ve Jandarma Astsubay Temel Kursundaki eğitim-öğretimin sona ermesine kadar geçen süre içerisinde; giriş koşulları, 1. ve 2. aşama sınavlarının şekli, tarihleri, uygulanması, değerlendirilmesi okulun süresi ve eğitim-öğretim programları üzerinde istediği değişiklikleri önceden haber vermek kaydıyla yapabilir. Adaylar, kılavuzda yer alan bütün şartları ve yapılabilecek değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar.