2012 Burak Eldem

'Etüt Merkezi' forumunda ZORBEY tarafından 2 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu


 1. burak eldem 2012
  2012 Mardukla Randevu Burak Eldem
  2012 Burak Eldem Mardukla Randevu
  burak eldem mardukla randevu
  mardukla randevu kitap

  [​IMG]

  Orta Amerika uygarlıklarının astronom rahiplerince titiz gözlem ve hesaplar sonucu, binyıllar içinde gerçekleştirilmiş gizemli Maya Takvimi, 2012 yılı için nasıl bir “çağ bitişi” öngörüyor? Sümer kozmolojisinde NI.BI.RU, Babil efsanelerinde Marduk, Mısır kutsal metinlerinde “Milyonlarca Yılın Gezegeni” adıyla anılan efsanevi gök cismi, modern çağ astronomlarının 1930’dan bu yana varlığını sorguladıkları ünlü “Gezegen X” mi? İncil'in final bölümü niteliğindeki "Vahiy"de sözü edilen "666 Sayılı Yaratık", aslında hangi göksel unsura işaret ediyor? Yayımlandığı ilk günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılanan 2012: Marduk’la Randevu, Mezopotamya’dan Mısır’a, Minos’tan Harappa’ya, Antik Çin’den Maya ve İnka uygarlıklarına dek uzanan geniş bir coğrafyayı adımlayarak, okuru İlkçağ Tarihi’nin karanlıkta kalmış evreleri üzerinde ayrıntılı bir yolculuğa çıkarırken, gezegenimizin geçmişinde belli aralıklarla yaşanan doğal değişimlerin, yakın geleceğimiz üzerindeki olası etkilerini de sorgulayan bir "alternatif tarih" çalışması.