2012 Avrupa Birliği Dönem Başkanları

'Güncel Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 14 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. 2012 Ab Dönem Başkanları

  AB Dönem Başkanlığı
  AB dönem başkanlığı, AB üyesi ülkelerin altı aylık dönemler için AB Konsey Başkanlığı görevini yürütmesi şeklinde düzenlenmiştir. Dönem Başkanlığı, yasama ve karar alma sürecinde son derece önemli bir görev üstleniyor.
  2010 yılının 1 dönem başkanlığını İspanya, 2. dönem başkanlığını Belçika yürütecektir. 2011 yılında dönem başkanlıkları Macaristan ve Polonya; 2012 yılında Danimarka ve Kıbrıs; 2013 yılında İrlanda ve Litvanya ve 2014 yılında Yunanistan ve İtalya tarafından üstlenecektir.

  AB Kıbrıs Dönem Başkanlığı Sekreteryası için giriş metni

  AB Kıbrıs Dönem Başkanlığı Sekreteryasının temel görevi 2012 yılının ikinci altı ayında Kıbrısın AB Konsey Başkanlığı hazırlıkları ve idaresi için hükümetin tüm bakanlıkları ve daireleri tarafından yaşama geçirilen hem öze ilişkin (Program, Öncelikler) hem de gerekli örgütsel düzenlemelerle ilgili konularda bütün çalışmaların koordinasyonu ve denetimidir. Ayrıca Sekreterya, Avrupa konuları hakkında Kıbrıs Cumhurbaşkanına sürekli olarak bilgi sunulmasından, gerek Dönem Başkanlığı ve gerekse daha genel olarak AB konuları hakkında Temsilciler Meclisinin bilgilendirilmesinden ve aynı zamanda Avrupa konularının koordinasyonundan da sorumludur.

  Bakanlar Kurulu, 9 Eylül 2011de aldığı bir kararla, AB Konseyinde Kıbrısın Başkanlığı ile ilgili hazırlıklar ve bu görevin yürütülmesi hakkında geniş bir siyasal bilgiye sahip olan Büyükelçi Bay Andreas Mavroyannisi, Cumhurbaşkanının Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı görevine atanmasını kararlaştırdı.
  Bakanlar Kurulu, Sekreterliğin, yapı ve yönetim açısından Planlama Dairesine bağlı olarak çalışmasını da kararlaştırdı. Sekreterlik, bağımsız doğal varlığını korumakla beraber, Planlama Dairesinin var olan işleyiş şekli ve hiyerarşık yapısına göre çalışacaktır.

  Bakanlar Kurulunun kararına göre, Cumhurbaşkanlığının iletişim stratejisinin şekillenmesi ve uygulanması, Cumhurbaşkanının Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı ile yakın işbirliği halinde çalışacak olan Hükümet Sözcüsü tarafından yürütülecektir. Basın ve Enformasyon Dairesi, iletişim stratejileri ve bunların uygulanması için öneriler hazırlama görevini üstlenecektir.