2012 Adres kayıt sistemi yönetmeliği

'Haberler' forumunda ZeuS tarafından 31 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Adres kayıt sistemi yönetmeliği değişikliği 2012


  Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği İle Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
  Adres kayıt sistemi yönetmeliği değişiklik

  ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 23/11/2006 tarihli ve 2006/11320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "(1) Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde adres bilgisine erişebilen kurumlarca ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankalarca kişilerden ayrıca yerleşim yeri ve diğer adres belgesi veya yerleşim yeri ve adres bilgilerine ilişkin başkaca belge istenemez."

  MADDE 2 – 16/11/2006 tarihli ve 2006/11249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  "(3) Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde kimlik bilgisine erişebilen kamu kurum ve kuruluşlarınca ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankalarca kişilerden ayrıca nüfus cüzdanı örneği veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge istenemez."

  MADDE 3 – 12/10/1987 tarihli ve 87/12197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "2) Çocuğun T.C. Kimlik Numarasının beyanı,"

  MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  [​IMG]