2011 zümreler hakkında bilgi

'Sorun Cevaplayalım' forumunda zamaneanne tarafından 24 Oca 2011 tarihinde açılan konu

 1. 1- Açılış ve yoklama. 2- Zümre başkanının belirlenmesi. 3- Eğitim – öğretim programının incelenmesi. 4- Uygulamada karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yolları. 5-Yıllık planlarda birlik beraberliğin sağlanması için ünite veya temaların sürelerinin belirlenmesi. 6- Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak olan işbirliğinin tespit edilmesi. 7- Sınav sayıları ve tarihlerinin belirlenmesi. 8- Kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi 9- 2011/2012 eğitim ve öğretim yılı için değişen ve işlenecek olan haftalık ders saatlerinin ve derslerin görüşülmesi 10- Serbest etkinlikler dersinde işlenecek olan konuların ve planlamaların görüşülmesi 11- – Öğrencilerin okula devam ve devamsızlık durumlarının görüşülmesi. 12- İyi dilek ve temenniler. GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR 1- Acarlar İstiklal İlköğretim Okulu 4. sınıf öğretmenleri yukarıda belirtilen yer ve tarihte gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere toplanmışlardır. 2- 4/A sınıf öğretmeni Ahmet Yılmaz ın zümre başkanlığı uygun görülmüştür. 3- 4- A Sınıf öğretmeni Ahmet Yılmaz bu eğitim ve öğretim yılında branş öğretmenlerinin derslere girmesi, işlenecek ders sayısının farklılığı ve fazlalığı olması nedeniyle öğrencilerin zorlanacağını, bu nedenle zümre ve şube öğretmenleri ile işbirliğine dayalı çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. 4-B sınıf öğretmeni Eda Yıldız veli toplantısının ilk haftalarda yapılarak öğrencilerin adaptasyonunda yardımcı olmalarının sağlanması gerektiğini söyledi. Bunun yanında öğrencilerin kişisel bilgileri hakkında derslere girecek branş öğretmenlerinin bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. 4-A sınıf öğretmeni Ahmet Yılmaz, öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersini ilk defa görmeleri dolayısıyla bu dersi sevmeleri ve başarılı olmaları için uygulamaya yönelik ders işlenmesi gerektiğini söyledi. 4- Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında yapılan çalışmalar ve elde edilen başarılar hakkında zümre öğretmenleri görüşlerini bildirmişlerdir. Ayrıca 2010/2011 eğitim ve öğretim yılında yapılan zümre toplantı tutanakları incelenmiş alınan kararların uygulandığı ve belirlenen çalışmaların yapıldığı herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için gerekli tedbirlerin alındığı söylenmiştir.Geçen yıl 4.sınıfı okutan öğretmenlerle yapılan istişarelerden, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler derslerinin aynı zaman dilimi içinde işlendiğinden ders tekrarlarının fazla yapılamadığını, bu nedenle konu ve kavramların öğrenciler tarafından tam olarak kavranamadığı belirtildi. Sosyal Bilgiler dersinde konular, öykülendirilmiş bir metin içinde verildiğini, bilgilerin buradan öğrenciler tarafından çıkarılmasında zorluklarla karşılaşıldığını belirtildi. Türkçe dersinde bazen Sosyal Bilgiler ders kitabındaki metinlerden yararlandıkları belirtildi. Bu olumsuzlukları en aza indirgemek için BT sınıfı ile görsel sunular hazırlanıp öğrencilerin dikkatlerini daha fazla çekmek gerekliliği vurgulandı. Öğrenci çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri de dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda birçok ailenin eğitim durumları ile ekonomik durumlarının farklı olduğu bu durumunda çocuklar üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler bıraktığı gözlenmiştir. Olumlu etkilerin öğrencilerin başarılarını arttırdığını olumsuz durumların ise öğrenci davranışlarını bozduğunu ve başarılarını düşürdüğünü buna meydan vermemek için okulumuzun rehberlik servisinden destek alınmasına devam edilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Haz 2014
 2. Sözlükte "zümre" ne demek?
  1. Topluluk, takım, grup, camia.
  2. Tür, cins[​IMG]
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Haz 2014