2011 Öğretim Üyesi Alacak Üniversiteler

'Etüt Merkezi' forumunda Ezlem tarafından 13 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi alınları
  Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı alımları
  Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alımları


  Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak
  Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı... BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Aranan Koşullar:

  Üniversitemiz birimine 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

  1. ALES'ten en az 70 almış olmak (başka bir üniversite görev yapmakta veya daha önce yapmış olanlar için bu koşul aranmayacaktır)

  2. KPDS/ÜDS'den en az 50 almış olmak

  3. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

  4. "Yaratıcılık", "yaratım süreçleri", "kalitatif ve kantitatif araştırma" alanlarında çalışmak

  5. Adobe Photoshop, Adobe Premiere gibi görsel tasarım programlarını temel düzeyde kullanabilmek

  6. SPSS istatistik paket programını ileri düzeyde kullanabiilmek

  7. "Yaratıcı iletişim", "Reklam analizi", "Reklamcılığa giriş", "Reklam atölyesi", "Reklam ve pazarlama araştırmaları"

  alanlarında uygulamalı ve kuramsal ders verebilecek niteliklere sahip olmak

  İstenen Belgeler:

  1. ALES Sonuç Belgesi

  2. KPDS/ÜDS sonuç belgesi

  3. Diploma fotokopileri

  4. Başvuru dilekçesi

  5. Özgeçmiş

  Başvuruların şahsen veya posta yoluyla Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'na yapılması gerekmektedir.


  Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı
  Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı... Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden :
  Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

  Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.
  son başvuru tarihi:24.02.2011
  Duyurulur.


  Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
  Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı... Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Elemanı alınacaktır.

  Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Elemanı alınacaktır.

  Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

  Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

  PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; ::.. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ..:: adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir). Özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (6) altı adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

  (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

  DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; ::.. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ..:: adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi,yayın listesi,bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4)dört adet dosyayı ( Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

  (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

  Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

  Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

  Duyurulur.

  ALINTIDIR