2011 mayıs ayı vergi takvimi

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Wish tarafından 12 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. mayıs 2011 ayı vergi takvimi
  vergi takvimi mayıs 2011
  mayıs ayı vergi takvimi 2011  2 Mayıs 2011 Pazartesi

  Mart 2011 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

  Mart 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

  2010 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Ödemesi

  Mart 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi


  9 Mayıs 2011 Pazartesi


  Nisan 2011 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi


  10 Mayıs 2011 Salı


  16-30 Nisan 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

  16-30 Nisan 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi


  16 Mayıs 2011 Pazartesi


  Nisan 2011 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

  Nisan 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

  Nisan 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

  Nisan 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

  Nisan 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

  Nisan 2001 Dönemi Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

  2011 Yılı Birinci Dönem (Üç Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyanı


  17 Mayıs 2011 Salı


  2011 Yılı Birinci Dönem (Üç Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Ödemesi


  20 Mayıs 2011 Cuma


  Nisan 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

  Nisan 2011 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

  Nisan 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

  Nisan 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

  Nisan 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

  Nisan 2011 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

  Nisan 2011 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

  23 Mayıs 2011 Pazartesi


  Nisan 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

  Nisan 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

  Nisan 2011 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

  Nisan 2011 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

  GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

  24 Mayıs 2011 Salı


  Nisan 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

  25 Mayıs 2011 Çarşamba


  1-15 Mayıs 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

  1-15 Mayıs 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

  26 Mayıs 2011 Perşembe


  Nisan 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

  Nisan 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

  Nisan 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

  GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Ödemesi

  Nisan 2011 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

  31 Mayıs 2011 Salı


  Nisan 2011 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

  Nisan 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

  2011 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

  2011 Yılı Çevre Temizlik Vergisi 1. Taksit Ödemesi (Konut dışında işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için)

  Veraset ve İntikal Vergisi Taksit Ödemesi

  Nisan 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

  Vergi Levhasının Alınması